Valmistuminen

Tutkinnot

Koulutusdekaani myöntää tutkintotodistukset. Tutkintotodistuksia myönnetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa (ks. aikataulu alla). Kevään ja syksyn viimeisen valmistumispäivän yhteydessä järjestetään myös publiikki, johon ovat tervetulleita kaikki kyseisenä lukukautena valmistuvat luonnontieteen kandidaatit, filosofian maisterit ja filosofian lisensiaatit. Tutkintoa haetaan OSAT-järjestelmän kautta anomusten jättöpäivään menneessä. Publiikkiin voi ilmoittautua erikseen laittamalla viesti study.science@oulu.fi. Luonnontieteen publiikkiin voi kutsua kaksi vierasta sekä yhden henkilökuntaan kuuluvan. Ilmoittautumisen yhteydessä kertoa mahdolliset erityisruokavaliot ja allergiat. Tohtoritutkintojen valmistumisaikataulu poikkeaa allaolevasta, mutta myös niitä on anottava OSAT-järjestelmästä.

Miten valmistun?

Valmistuaksesi luonnontieteiden kandidaatiksi (LuK) tai filosofian maisteriksi (FM) olethan ajoissa liikkeellä. Tutkinnon anomiseen liittyvät seuraavat vaiheet:

  1. Pyydä sivuaineiden koostaminen sen tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä, johon olet sivuaineen tehnyt. Tietoa pyytäessä kannattaa laittaa viestin oma nimi, opiskelijanumero, tutkinto-ohjelma ja tieto siitä, mitä opintoja haluat koostettavan. Koulutuksen lähipalvelupisteiden yhteystiedot löydät täältä. Kieli- ja viestintäopintojen sivuaine koostetaan omassa tiedekunnassa.
  2. Varmista että kaikki kyseiseen tutkintoon vaadittavat opinnot ovat suoritettu hyväksytyn HOPSin mukaisesti. Opintosuoritus on oltava rekisterissä viimeistään tutkintoanomuksen jättöpäivään mennessä. Jos ei ole, valmistuminen siirtyy
  3. Tutkielma (kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma) on palautettu arvosteltavaksi Laturi-järjestelmään ja kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma sekä siihen liittyvä kypsyysnäyte on hyväksytty
  4. Päivitä EHOPS tai tutkinto-ohjelmasi käytänteitä vastaava HOPS ja hyväksytä se.
  5. Täytä tutkintoanomus OSAT-järjestelmässä. Varmista että olet lähettänyt lomakkeen. Yksityiskohtaiset ohjeet tutkintotodistushakemuksen täyttämisestä löydät täältä. Jos havaitset OSAT-järjestelmän toiminnassa virheitä tai jos eteesi tulee ongelmatilanne, jos mahdollista ota talteen ruudun kuvakaappaus ja kirjoita lyhyt kuvaus siitä mitä tapahtui. Neuvonta ja tuki osat(at)oulu.fi.

Todistuksen voit hakea Luonnontieteellisen tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä (G-katu). Myös nimetty asiamies voi noutaa todistuksen (valtakirja vaaditaan). Voimme myös postittaa tutkintotodistuksen, jos niin haluat.

Anomusten jättöpäivät ja vastaavat valmistumis- sekä publiikkipäivämäärät 2018-2019


ma 18.3.2019 to 18.4.2019
ti 23.4.2019 to 23.5.2019
ma 13.5.2019 ti 18.6.2019, publiikki kello 14-16, sali PR104

Tiedoksi, että Oulun yliopisto ottaa kesän aikana käyttöön joustavamman valmistumisaikataulun. Valmistuminen on mahdollista jokaisen kuukauden viimeisenä päivänä. Opiskelijan on jätettävä täydellinen tutkintoanomus (kaikki suoritusmerkinnät rekisterissä, muualla kuin LuTKssa tehdyt sivuaineet koostettu ja HOPS hyväksytty) OSAT-järjestelmässä viimeistään 7 päivää ennen kuukauden vaihdetta (deadline kesän 2019 osalta 23.6. ja 24.7.). Mikäli hakemus on puutteellinen, se palautetaan opiskelijalle ja valmistuminen viivästyy. Valmistumispäivä tulee olemaan kuukauden viimeinen päivä (kesän 2019 osalta 30.6. ja 31.7.). Todistusten toimitusaika on kaksi viikkoa valmistumisen jälkeen, mutta kesän osalta toimitusaika on pitempi lomakauden takia. Tuolloin todistukset ovat noudettavissa elokuussa.

Kandipalaute

Kandipalaute on valtakunnallinen opiskelijapalautekysely, joka selvittää kandidaatintutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja heidän kokemuksiaan opintojen sujumisesta. Kandipalaute-kysely lähetetään jokaiselle kandidaatiksi valmistuvalle opiskelijalle yksilöllisessä aikataulussa heti, kun opiskelijan suorittama tutkinto on kirjattu Oodi-järjestelmään. Osa yliopistojen rahoituksesta on sidottu Kandipalaute-kyselyyn. Anna siis äänesi kuulua! Lue lisää kandipalautteesta täältä.

Alumni-verkosto

Oulun yliopiston alumneja ovat kaikki Oulun yliopistossa tutkinnon (kandidaatti, maisteri, lisensiaatti, tohtori, erikoislääkäri) ja MBA:n tai eMBA:n suorittaneet. Oulun yliopiston alumneja on yli 50 000. Alumnikunta vahvistuu joka vuosi yli tuhannelle uudella maisterialumnilla ja noin sadalla tohtorialumnilla. Kaikki alumnit ovat lämpimästi tervetulleita alumniverkostoon. Liity sinäkin Oulun yliopiston alumniverkostoon.

Tutkinnon täydentäminen valmistumisen jälkeen

Jos olet valmistunut luonnontieteellisestä tiedekunnasta, sinulla on automaattisesti oikeus täydentää opintoja luonnnontieteellisessä tiedekunnassa kahden vuoden ajan valmistumisen jälkeen. Jos haluat täydentää opintoja yli kaksi vuotta valmistumisen jälkeen, hae erillistä opinto-oikeutta lomakkeella.

Tutkinto-ohjelmakohtaista lisätietoa

Maantieteen tutkinto-ohjelman FM-stipendin (500€) saamisen edellytyksenä on maisteriksi valmistuminen alle viidessä vuodessa (poissaolot huomioiden; asevelvollisuus, vanhempainvapaat jne.) sekä opintomenestys joko pääaineen opinnoissa tai pro gradu -tutkielmassa (arvosana vähintään 4/5). Stipendiä haetaan tutkimusyksikön johtajalta kirjallisesti valmistumisen jälkeen, viimeistään saman kalenterivuoden aikana.

Viimeksi päivitetty: 18.10.2019