University of Oulu, 2016

Hakeminen

Vuosittain maantiedettä opiskelemaan hyväksytään 35 opiskelijaa. Maantiedettä pääaineenaan opiskelevia on noin 200. Lisäksi sivuaineena maantiedettä opiskelee Oulussa 30–40 opiskelijaa vuosittain.

Korkeakoulujen yhteishaku on keväällä (maalis-huhtikuussa) ja haku tapahtuu sähköisen hakujärjestelmän kautta:

http://www.opintopolku.fi

Maantieteen seuraava valintakoe on maanantaina 27.5.2019 klo 9.00-13.00 salissa L1. Vanhoja valintakokeita, ja niiden mallivastauksia löytyy liitteinä sivun alareunasta.

Perustutkinto-opiskelijat

Maantiedettä opiskelemaan haetaan korkeakoulujen yhteisen hakujärjestelmän kautta (opintopolku). Luonnontieteellinen tiedekunta (LuTK) ottaa opiskelijoita suorittamaan alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa, ja opiskelijoiksi valituille myönnetään samanaikaisesti molempien tutkintojen suoritusoikeus.

Opiskelijat valitaan joko valintakokeen tai yhteispisteiden (valintakoe ja todistuspisteet) perusteella. Yksikkö järjestää oman valintakokeen. Pelkän valintakokeen perusteella hyväksytään 15 parhaiten valintakokeessa menestynyttä opiskelijaa. Muut opiskelijat valitaan ylioppilastodistuksesta ja valintakokeesta saatavan yhteispistemäärän perusteella.

Hyväksytyille henkilöille lähtee Opintopolun kautta sähköinen hyväksymiskirje. Opiskelijaksi hyväksytyn on ilmoitettava opinto-oikeuden vastaanottamisesta Opintopolun kautta. Hyväksytyn opiskelijan täytyy ilmoittautua Oulun yliopistoon erikseen määrättynä aikana läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi, muutoin hän menettää opinto-oikeutensa (Yliopistolaki 715/2004 18 c §, 556/2006 18 e §). Mahdollista oikaisua voi pyytää kirjallisesti tiedekunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta.

Valinta aineenopettajakoulutuksen suuntautumisvaihtoehtoon tehdään soveltuvuuskokeen ja opintomenestymisen perusteella. Päätös valinnasta tehdään toisen opiskeluvuoden vaihteessa. Aineenopettajan suuntautumisvaihtoehtoon valitaan vuosittain enintään 10 uutta opiskelijaa.

Tiedekunta neuvoo valintaan liittyvissä asioissa. Maantieteen tutkinto-ohjelman koulutussuunnittelija vastaa myös muun muassa pääsykoevaatimuksiin liittyvissä asioissa.

 

Viimeksi päivitetty: 24.6.2019