University of Oulu, 2016

Jatko-opinnot

Maantieteen tutkimusryhmässä voi suorittaa tieteellisinä jatkotutkintoina filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin tutkinnot.

Tieteellisen jatkokoulutuksen pohjana on FM-tutkinto tai sitä tasoltaan vastaava koulutus. Vuonna 2005 ja sen jälkeen maisteritutkinto-opinnot aloittaneelta opiskelijalta edellytetään pro gradu -tutkielman arvosanan olevan vähintään 3/5 (tai cum laude approbatur).

Lisäksi edellytetään vähintään hyviä tietoja (väh. 3/5) pääaineen opinnoista. Tutkintoasetuksen (794/2004) mukaan tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija:

  • perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;
  • perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin; sekä
  • saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.

Jatko-opiskelijat hakevat jatko-opinto-oikeutta Oulun yliopiston UniOGS (Oulu Graduate School) -tutkijakoulun toimikunnista.

Lisätietoja: Oulu yliopisto / UniOGS

Viimeksi päivitetty: 27.6.2019