University of Oulu, 2016

Maisteriopinnot ja muut erillisvalinnat

Pääsy maantieteen maisteriopintoihin

Valinnassa otetaan huomioon hakuajan päättymiseen mennessä suoritetut opinnot. Hakijalla tulee olla maantieteen alaa koskeva soveltuva, vähintään alempi korkeakoulututkinto yliopistosta, tiede- tai taidekorkeakoulusta tai ammattikorkeakoulusta.

Tiedekunta voi edellyttää opiskelijaksi ottamansa henkilön suorittavan täydentäviä opintoja korkeintaan vuoden opintoja vastaavan määrän aiemman koulutuksen ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavien opintojen sisällöllisten erojen vuoksi ja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Tämän vuoksi mahdolliset täydentävät opinnot selvitetään tapauskohtaisesti. Hakijalta vaadittavien täydentävien opintojen määrä ei saa ylittää 60 opintopistettä. Mikäli täydentävien opintojen määrä nousee yli 60 opintopisteen, hakijaa ei voida hyväksyä tai hänen opinto-oikeutensa voidaan perua. Haku tapahtuu Opintopolun kautta

Siirtohaku

Oulun yliopiston kaikkiin tiedekuntiin voi hakea henkilö, joka on suorittanut:

  • suomalaisen ylioppilastutkinnon
  • IB-, EB-, tai RB-tutkinnon
  • ammatillisen korkea-asteen, ammatillisen opistoasteen tai vähintään kolmivuotisen ammatillisen tutkinnon
  • ammattikorkeakoulututkinnon
  • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Muut hakuehdot:

Hakijalla tulee lisäksi olla opinto-oikeus jonkin yliopiston, tiede- tai taidekorkeakoulun hakemaansa alaa vastaavassa tai lähialan koulutusohjelmassa eikä hän ole suorittanut siellä vielä kandidaatin tutkintoa (tutkinto ei valmis 31.7. mennessä). Lisäksi seuraavien ehtojen tulee täyttyä:

  • hakija on opiskellut koulutusohjelmassa vähintään yhden lukuvuoden tai opiskelija hakee siirtoa ensimmäisen lukuvuoden lopussa
  • hakijalla on suoritettuna yhteensä vähintään 55 opintopistettä, joista maantiedettä vähintään 20 opintopistettä tai maantieteen opintoja vähintään 40 opintopistettä

Haku tapahtuu Opintopolun kautta.

Erillisvalintaryhmät

Luonnontieteellisen tiedekunnan internetsivut ohjaavat erillisvalintaryhmien rekrytoinnissa ja valinnassa.

  • JOO-opinto-oikeus: Haku kahdesti vuodessa. Hakuohjeet: www.joopas.fi.
  • Erillisten opintojen suoritusoikeus (ammattipätevyyden lisäämiseksi): Haku kahdesti vuodessa.

 

Linkkejä:

 

 

Viimeksi päivitetty: 24.6.2019