MAANTIETEEN PÄIVÄT 2020

Tapahtuma siirretään vuodelle 2021

Ratkaisuja etsimässä: Maantieteilijät ympäristön ja ihmisen asialla

Maantieteen päivät 2020 siirtyvät vuodella eteenpäin. Tapahtuma järjestetään samalla teemalla lokakuussa 2021. Jo lähetetyt työryhmien ilmoittautumiset huomioidaan suoraan.

Julkista keskustelua leimaavat erilaiset yhteiskunnalliset ja ympäristölliset kriisit ja haasteet sekä ratkaisuja niihin peräänkuuluttavat otsikot. Ilmiöt ilmastonmuutoksesta biodiversiteettikatoon, talouden kriiseistä kaivostoiminnan ympäristöhaittoihin sekä kestävästä matkailusta alueelliseen eriytymiseen ja hyvinvointiin kytkeytyvät toisiinsa ajassa ja paikassa.

Vuoden 2020 Maantieteen päivillä kysymme, miten maantieteilijät voivat osallistua näiden ja muiden ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien haasteiden ratkaisemiseen? Haemme päivien työryhmissä, työpajoissa sekä jatko-opintokurssilla vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä ovat ajankohtaiset maantieteelliset ongelmat ja niiden ratkaisut?
  • Mitä keinoja ihmis- ja luonnonmaantiede voivat yhdessä ja erikseen tarjota yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvien haasteiden ja ongelmien ratkaisemiseen?
  • Miten maantieteilijöiden yhteisön yhteiskunnallista vaikuttavuutta voitaisiin lisätä?

Päiville toivotetaan tervetulleiksi esityksiä kaikilta maantieteen aloilta ja useista eri näkökulmista. Kutsumme mukaan myös akateemisen maailman ulkopuolisia toimijoita.

Tervetuloa Ouluun kaikki maantieteilijät ja maantieteenmieliset!

Maantieteen päivät 2020
30.3.2020

Ohjelma

30.3.2020

Keynote-luennot

30.3.2020

Työryhmät

7.4.2020

Esitykset

Muu ohjelma
30.3.2020

Työpajat

Maantieteen päivät somessa

Maantieteen päivät 2020 löytyvät myös Facebookista ja Twitteristä. Seuraa tiedostusta ja osallistu myös somessa!

 

Yhteistyössä

Oulun Maantieteen tutkimusyksikön kanssa tapahtumaa on järjestämässä Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura PSMS ry, Suomen Maantieteellinen Seura SMS ry ja Alue- ja ympäristötutkimuksen seura AYS ry. Seurat ovat esillä myös tapahtuman ajan.