University of Oulu, 2017

Sivuaineopinnot maantieteessä

HUOM: kun sivuaineopiskelija on saanut valitsemansa maantieteen sivuaineen (25 op, 60 op) tai maantieteen laitoksen koordinoiman kokonaisuuden (Matkailu 25 op, GIS-opinnot 25 op tai Aluekehitys ja aluepolitiikka 25 op), niin opintojen koostaminen tehdään LuTK:n opintopisteessä.

 

Maantiede sivuaineena

Maantiede sopii hyvin sivuaineeksi monelle opintosuuntaukselle.

Useimmin maantiedettä lukevat sivuaineenaan LuTK:n muiden alojen perustutkinto-opiskelijat (esim. biologit ja geologit).

Nykyisin yhä enemmän myös humanististen tieteiden ja taloustieteen opiskelijat valitsevat maantieteen sivuaineekseen. Maantieteen opiskelun myötä opiskelija saa lisäarvoa omaan oppiaineeseensa. Opiskelemalla maantiedettä opiskelija ymmärtää paremmin ihmistoimintojen sekä luonnonprosessien alueellista muutosta ja luonnetta.

Maantieteen "omien" sivuainekokonaisuuksiin (maantiede 30/60 op, aluekehitys ja aluepolitikka 25 op ja geoinformatiikka 25 op) ei ole erillistä hakua, vaan opinnot suoritetaan allaolevan listan mukaisesti.

Matkailun 25 op sivuainekokonaisuuteen on erillinen haku ja sen ajankohta on vuosittain huhti-toukokuussa (seuraa ilmoittelua "M25:n" omalta sivulta).

Maantieteen laitos tarjoaa sivuainekokonaisuuksia seuraavilla aloilla:

  • Maantiede (30 op tai 60 op)
  • Aluekehitys ja aluepolitiikka (25 op)
  • Geoinformatiikka (25 op)
  • Matkailumaantiede (25 op)

Maantiedettä lukevat sivuaineenaan ensisijassa aineenopettajaksi opiskelevat. Heidän maantieteen sivuainekokonaisuutensa (60 op) on määritelty erikseen, ks. linkki: Mantsaa AO-opiskelijoille.

Myös muut Maantieteen yksikön sivuainekokonaisuudet on kuvattu vasemmalla olevassa navigointipalkissa.

 

Viimeksi päivitetty: 13.8.2019