Sivuaine: Mantsaa AO-opiskelijoille 60 op

Maantiede sivuaineena aineenopettajaksi opiskeleville

Maantieteen aineenopettajapätevyyden saadakseen on opiskeltava vähintään 60 op maantiedettä. Opinnot koostuvat maantieteen P-opinnoista (30 op, kuusi pakollista opintojaksoa) ja A-opinnoista,  joista kaksi kurssia on pakollista (10 op) ja loput vapaastivalittavia (20 op). Opintojaksojen kuvaukset ovat weboodissa.

Opinnot koostetaan Oodiin LuTK:ssa.

Kaikille AO-opiskelijoille kuuluvat maantieteen P-opinnot (30 op, suositeltu järjestys):

 • Johdatus maantieteeseen tieteenalana, 5 op (790152P)
 • Aluekehityksen ja aluepolitiikan johdantokurssi, 5 op (790141P)
 • GIS-perusteet ja kartografia, 5 op (790101P)
 • Johdatus systemaattiseen luonnonmaantieteeseen, 5 op (790102P)
 • Johdatus systemaattiseen kulttuurimaantieteeseen, 5 op (790104P)
 • Matkailumaantieteen johdantokurssi, 5 op (790160P)

Lisäksi on suoritettava seuraavat A-opintojen kurssit (10 op):

 • Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät, 5 op (790326A)
 • Luonnonmaantieteen erityisteemat, 5 op (790303A) TAI Kulttuurimaantieteen erityisteemat, 5 op (790305A)

Lista A-opintojen kursseista, joista valitaan 20 op:

 • Alue, kulttuuri ja yhteiskunta, 5 op (790106A)
 • Maantieteellinen tieto ja tutkimus, 5 op (790322A)
 • Luonnonmaantieteen kenttäkurssi, 10 op (790324A)
 • Fennoskandian luonnonmaantiede (kirjatentti), 5 op (791635A)
 • Globaali kehitysproblematiikka (kirjatentti), 5 op (790340A)
 • Maapallon aluemaantiede (kirjatentti), 5 op (790349A)
 • Kirjatentti, 5 op (790347A)
 • Korvaava kirjatentti (LM-ET), 5 op *)(790346A)
 • Korvaava kirjatentti (KM-ET), 5 op *)(790348A)

Erityisteema-jaksoista toinen on siis pakollinen, myös molempien suorittaminen on mahdollista.

*) Huom: Korvaava kirjatentti -suorituksella voi korvata valinnaiset opintojaksot Luonnonmaantieteen erityisteemat (LM-ET) tai Kulttuurimaantieteen erityisteemat (KM-ET), kuitenkin niin, että toinen Erityisteemat kurssi on suoritettava (toisen voi siis korvata kirjatentillä)

 

 

Viimeksi päivitetty: 22.6.2017