Ossi Kotavaara

Postdoctoral researcher (The title of Docent / Adjunct Professor)

See my new page here!

Area of responsibility: Research and teaching

Email: ossi.kotavaara[at]oulu.fi

SoleCRIS - Publications in 'Oulun yliopisto tutkii' -database

Google Scholar profile

Research topics:

  • Transport accessibility analysis
  • Geospatial analysis, geographical information systems (GIS) and geographical information science (GIScience)
  • Effects of accessibility to regional dynamics
  • Applying statistical methods in analyzing society

Projects: (beginning and going on):

SOLOGS - Vähähiilinen SOTE-lähipalvelulogistiikka

Hankkeessa tavoitellaan nykyistä vähähiilisempää SOTE-lähipalveluverkkoa tuomalla päätöksenteon tueksi tutkimukseen perustuvaa tietoa palvelujen järkevästä sijainnista ja tehokkaasta henkilö- ja materiaalilogistiikasta. Katso hankeen verkkosivut.

Global geographic accessibility to food resources: Exploring spatial mismatch between food production, consumption and transport system by using big and open source data

Despite of satisfactory level of global food production, shortage of food is still a huge problem in some of the less-developed countries. Future climate change, population growth and conflicts likely increase the problem, whereas developing farming practices and opportunities to boost fair markets may ease off the hunger problem. However, regional balance between production and consumption, as well as differences in transport system conditions among regions, have a key role in satisfying demand. Aim of the study is to explore spatial mismatch between proxies of food production and consumption in accurately localised data. Two year project is funded by Kone Foundation.

Improving the information base and optimising service solutions to support social welfare and health care reform (IMPRO)

Impro is a multidisciplinary research project seeking to develop new analysis methods for evaluating health and social services, and to support the development of more equal and cost-effective services.Funding by the Strategic Research Council (SRC) and the Academy of Finland. Check more from IMPRO web page.

Alueellisen liikkuvuuden ja monipaikkaisuuden mahdollisuudet ja seuraukset

Tutkimuksella kartoitetaan alueellisen liikkuvuuden ja monipaikkaisuuden nykytilaa ja laajuutta eri näkökulmista ja erilaisten aluetyyppien kautta. Erityisesti tarkastellaan työhön liittyvää liikkumista selvittämällä, mitkä yksilöiden, työpaikkojen ja alueiden ominaisuudet vaikuttavat erilaisiin liikkuvuusmuotoihin. Monipaikkaisuustarkastelu antaa myös tarkemman kuvan väestön sijoittumista eri alueille kuin viralliseen asuinpaikkaan perustuvat tilastot. Rahoitus, VN TEAS.

Viimeksi päivitetty: 4.2.2019