Sivuaine: Maantiede 30 op tai 60 op

Maantieteen 30 op tai 60 op opintokokonaisuus sivuaineena

Opinnot koostetaan Oodiin LuTK:n opintotoimistossa.

Muiden koulutusohjelmien opiskelijoille tarjottava maantieteen sivuaineen perusopintokokonaisuus 30 op muodostetaan seuraavista opintojaksoista:

  • Johdatus maantieteeseen tieteenalana, 5 op (790152P)
  • Aluekehityksen ja aluepolitiikan johdantokurssi, 5 op (790141P)
  • Matkailumaantieteen johdantokurssi, 5 op (790160P)
  • GIS-perusteet ja kartografia, 5 op (790101P)
  • Johdatus systemaattiseen luonnonmaantieteeseen, 5 op (790102P)
  • Johdatus systemaattiseen kulttuurimaantieteeseen, 5 op (790104P)

Maantieteen perusopintojen (30 op) sivuainekokonaisuuteen ei haeta tai ilmoittauduta erikseen, mutta opiskelijan on ilmoittauduttava opintojaksoille normaaliin tapaan WebOodissa. Maantieteen perusopinnot on mahdollista suorittaa sujuvasti yhden lukuvuoden aikana.

Suositeltavaa on, että opintojakso ”Johdatus maantieteeseen tieteenalana” on ensimmäinen suoritus. Opintojakso järjestetään syksyn alussa vuosittain.

HUOM: Oulun Avoimessa yliopistossa suoritettu 30 op:n maantieteen opintokokonaisuus antaa 30 op:n sivuainemerkinnän tai vaihtoehtoisesti sillä voi suoraan korvata 30 op pääaineopintoja.

Maantieteen aineopintoja voi suorittaa Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat, joilla on opinto-oikeus voimassa ja on ilmoittautunut läsnä olevaksi. Aineopintojen aloittaminen edellyttää, että maantieteen perusopinnot on suoritettu tai niiden suorittaminen on hyvässä vauhdissa. Maantieteen aineopinnoissa on kaikille kuuluvia opintojaksoja yhteensä 15 op:n verran. Niiden on kuuluttava A-opintoihin. Nämä opintojaksot ovat:

  • Maantieteellinen tieto ja tutkimus, 5 op (790322A)
  • Alue, kulttuuri ja yhteiskunta, 5 op (790106A)
  • GIS-jatkokurssi, 5 op (790342A)

Muilta osin maantieteen aineopinnot voidaan koota vapaasti muista yksikön tarjoamista A-opinnoista (ks. opinto-opas weboodissa). Vapaasti valittavia A-opintoja tulee opiskelijalle vähintään 15 op edellä mainittujen kaikille kuuluvien 15 op:n opintojen lisäksi.

Lisätietoja sivuaineopinnoista saa koulutussuunnittelijalta.

Huomioithan, että tämä 60 op paketti ei anna maantieteen aineenopettajan pätevyyttä. Aineenopettajan pätevyyden antavat opinnot on määritelty erikseen ja ne löytyvät osoitteesta: http://www.oulu.fi/maantiede/node/12859

Viimeksi päivitetty: 13.8.2019