Sivuaine: Aluekehitys ja aluepolitiikka 25 op

Opinnot koostetaan Oodiin LuTK:n opintotoimistossa.

Aluekehityksen ja aluepolitiikan sivuainekokonaisuuteen (25 op) kohdeyhmiä ovat LuTK:n, HuTK:n, TaTK:n ja tekniikan opiskelijoille. Sivuaineeseen ei ole erillistä hakua, vaan opinnot suoritetaan allaolevan listan mukaisesti.

Sivuainekokonaisuus (25 op) muodostuu seuraavista opintojaksoista (lisätietoja: yliopistotutkija Eeva-Kaisa Prokkola)

  • Aluekehityksen ja aluepolitiikan johdantokurssi, 5 op (790141P)
  • Talousmaantiede ja sen sovellukset, 5 op (792301A)
  • Aluekehitys ja aluepolitiikka: Pohjoinen Eurooppa, 5 op (792319A)
  • Aluekehityksen ja aluepolitiikan erityisteemat, 5 op (790350A)
  • Erikoistumisjakso, 5 op (791637S)

Opiskelija ei voi sisällyttää samoja opintojaksoja useisiin opintokokonaisuuksiin, joten maantieteen pääaineen opiskelijan tulee sopia korvaavista opintojaksoista ao. vastuuhenkilön kanssa.

Aluekehitys ja aluepolitiikka -sivuaineen opintokokonaisuuden (25 op) voi sisällyttää LuK-vaiheen sivuaineeksi (vaikka siinä on yksi S- eli syventävien opintojen jakso; kyse on kokonaisuusmerkinnästä, joka hyväksytään LuK-vaiheessa sivuaineena).

Viimeksi päivitetty: 26.3.2015