Sivuaine: Geoinformatiikka 25 op

Opinnot koostetaan Oodiin LuTK:n opintoimistossa.

Maantieteen laitoksessa on mahdollista suorittaa geoinformatiikan, GI-opintoja sivuaineena kahdella tavalla: joko 25 op:n tai 15 op:n(* kokonaisuuksina, ja ne voidaan liittää joko LuK- tai FM-tutkintoon.

Suositus on, että opiskelija suorittaa tästä(kin) kokonaisuudesta 25 op:n kokonaisuuden, jolloin hän saa todistukseensa perusopintokokonaisuuden merkinnän geoinformatiikasta.

Geoinformatiikan sivuainekokonaisuuden (25 op) kohdeyhmiä ovat LuTK:n, HuTK:n, TaTK:n ja tekniikan opiskelijoille. Sivuaineeseen ei ole erillistä hakua, vaan opinnot suoritetaan allaolevan listan mukaisesti.

GI-sivuaineen opinnot (25 op) suoritetaan seuraavista opintojaksoista (lisätietoja: prof. Jarmo Rusanen (jarmo.rusanen(at)oulu.fi):

  • GIS-perusteet ja kartografia, 5 op (790101P)
  • GIS-jatkokurssi, 5 op (790342A)
  • Geoinformatiikan kirjatentti, 5 op (791630S)
  • GIS-analyysimenetelmät tutkimuksessa, 5 op (792617S)
  • GPS-paikannus ja paikannuspalvelut (LBS), 5 op (792613S)

*) GIS:n 15 op opintoja "sivuaineena" - koskee vain Maantieteen perustutkinto-opiskelijoita.

Sivuainekokonaisuutta suunniteltaessa on muistettava, että samoja opintojaksoja ei voi sisällyttää useisiin eri opintokokonaisuuksiin (esimerkiksi sekä pääaineeseen että sivuainekokonaisuuteen). Lisäksi maantieteen perustutkinto-opiskelijan tulee sopia korvaavasta opintojaksosta perusopintoihin pakollisena kuuluvalle ”GIS -perusteet ja kartografia” sekä aineopintoihin kuuluvalle opintojaksolle ”GIS-jatkokurssi” mikäli hän haluaa sisällyttää GIS sivuaineen LuK- tai FM-tutkintoonsa. Korvaava opintojakso voi olla mikä tahansa ylimääräinen maantieteen aineopinto, tästä on kuitenkin sovittava sivuaineesta vastaavan prof. Jarmo Rusasen kanssa.

Mikäli Maantieten pääaineen opiskelijalla on maantieteen aineopintoja tarpeeksi (55 op) ilman ”GIS-jatkokurssi” -opintojaksoa (5 op), ei tätä opintojaksoa tarvitse korvata, vaan sen voi sisällyttää geoinformatiikan 25 op:n sivuainekokonaisuuteen.

Viimeksi päivitetty: 21.12.2016