Sivuaine: Matkailun 25 op kokonaisuus

Kevätlukukauden 2019 haku "M25"-kokonaisuuteen on 15.4.-15.5.2019

Matkailun sivuainekokonaisuus (25 op), "M25", opintokokonaisuus painottuu luontoon, kulttuuriin ja kestävyyteen sekä alueelliseen suunnitteluun ja kehittämiseen. Sivuainekokonaisuus antaa hyvät valmiudet jatkaa matkailualan opintoja maantieteen syventävien opintojen Matkailumaantieteen moduulissa.

M25:n kohdeyhmiä ovat LuTK:n, HuTK:n, OyKKK:n ja tekniikan opiskelijat.

Matkailun sivuainekokonaisuuteen haetaan keväisin, huhtikuussa. Sivuainekokonaisuuteen otetaan vuosittain 35 opiskelijaa ja opinto-oikeus on kaksivuotinen.

Sivuainekokonaisuuteen on sisällytettävä opintoja maantieteen (3 opintojaksoa), biologian (1 opintojakso) ja markkinoinnin (1 opintojakso) aloilta, eli kokonaisuusmerkintää ei saa, mikäli biologian tai markkinoinnin jaksot puuttuvat, vaikka opintopisteitä olisikin riittävästi (25 op). Kokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista (lisätietoja: professori Jarkko Saarinen)

Opinnot koostetaan Oodiin LuTK:n palvelupisteessä (study.science (at) oulu.fi).

Lukuvuodet 2018-19 ja 2019-20

Maantieteen opintojaksot:

 • 790160P Matkailumaantieteen johdantokurssi, 5 op
 • 790161A Tourism, development and sustainability, 5 op
 • 790320A Matkailusuunnittelu ja aluekehitys, 5 op
 • 790165P Korvaava opintojakso(* (tarvittaessa), 3–5 op

Biologian opintojakso:

 • 756347A Conservation of biodiversity, 5 op

Oulun kauppakorkeakoulun opintojakso:

 • 724106P Markkinoinnin perusteet, 5 op

*) Mikäli jokin opintojakso kuuluu pääaineopiskelijan opintovaatimuksiin, niin sen korvaavuudesta sovitaan erikseen Jarkko Saarisen kanssa.

Lukuvuosi 2017-18

Maantieteen opintojaksot:

 • Matkailumaantieteen johdantokurssi, 5 op (790160P)
 • Matkailu, kestävyys ja pohjoinen ympäristö, 5 op (790161A)
 • Matkailusuunnittelu ja aluekehitys, 5 op (790320A)
 • Korvaava opintojakso(* (tarvittaessa), 3–5 op (790165P)

Biologian opintojakso:

 • Luonnon monimuotoisuuden suojelu, 5 op (756347A)

Oulun kauppakorkeakoulun opintojakso:

 • Markkinoinnin perusteet, 5 op (724106P)

*) Mikäli jokin opintojakso kuuluu pääaineopiskelijan opintovaatimuksiin, niin sen korvaavuudesta sovitaan erikseen Jarkko Saarisen kanssa.

Viimeksi päivitetty: 12.4.2019