Geoinformatiikka

Geoinformatiikan, GIS:n, keskeisinä tutkimuskohteina ovat liikenneverkkoihin, saavutettavuuteen sekä sijannin ja kulkureittien optimointiin liittyvät kysymykset. Näitä asioita painotetaan myös opetuksessa.

Lisäksi geoinformatiikan piirissä tehdään väestön alueelliseen jakautumiseen sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta, sekä ympäristöön ja metsäalaan liittyvää menetelmäpainotteista tutkimusta.

GIS-opintoja on kaikille perustutkinto-opiskelijoille P- ja A-opinnoissa (GIS-perusteet ja kartografia, GIS-jatkokurssi).

FM- eli syventävien opintojen vaiheessa GIS:n erikoistusmisala on yksi viidesta maantieteen S-opintojen moduulista.

Lisäksi GIS-opintoja voi opiskella sivuaineena LuK- tai FM-vaiheessa. Sivuainemahdollisuus koskee niin maantieteen perustutkinto-opiskelijoita kuin muidenkin oppiaineiden opiskelijoita.

Lisätietoja geoinformatiikan opetuksesta: prof. jarmo Rusanen (jarmo.rusanen(at)oulu.fi)

Viimeksi päivitetty: 22.6.2016