Kulttuurimaantiede

Kulttuurimaantieteen tutkimus ja opetus

Oulun yliopistossa tehtävä kulttuurimaantieteellinen ja aluemaantieteellinen tutkimus ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa. Keskeisenä lähtökohtana tutkimuksessa on alan kansainvälinen keskustelu sekä kulttuuri- ja yhteiskuntateoria.

Pääasiallisena tutkimusteemana on alueellisen muutoksen l. transformaation teoreettinen tulkinta sekä monipuolinen konkreettinen tutkimus. Näitä aiheita käsitellään myös opetuksessa.

Alueellinen muutos on aina ilmausta kulttuurista (sisältäen myös talouden, politiikan ja hallinnon ilmiöt). Muutokset ilmenevät territoriaalisten rakenteiden, rajojen ja maisemien muutoksina.

Muutos voi ilmetä myös alueellisten identiteettien ja ihmisten alueellisen tietoisuuden osalta. Nämä ilmiöt ovat tulleet konkreettisesti esille viime vuosina Euroopan alueellisen järjestelmän muutoksen yhteydessä.

Ideoiden, ihmisten ja pääomien siirtymisen myötä rajat ja kansallisvaltiot ovat menettäneet merkitystään mutta toisaalta etniset, alueelliset ja kansalliset identiteetit ovat voimistuneet. Koko maapallon mittakaavassa globalisaatio aiheuttaa samankaltaisia, osin ristiriitaisia kehityskulkuja.

Tavoitteet

Oulun yliopistossa tehtävän alue- ja kulttuurimaantieteellisen tutkimuksen keskeinen tavoite on yhtäältä tuottaa teoreettisia ja empiirisia tuloksia kansainväliseen maantieteelliseen tutkimukseen ja toisaalta hyödyntää tutkimuksessa tehokkaasti maantieteen alan ja lähitieteiden uusimpia tieteellisiä tuloksia.

Molempien tavoitteiden osalta on viime vuosina saavutettu hyviä tuloksia. Keskeisenä pyrkimyksenä on myös liittää tutkimus mahdollisimman tehokkaasti laitoksella annettavaan opetukseen.

Tavoitteena ovat siten paitsi opetuksen ja tutkimuksen läheinen yhteys, myös alan uusimpien innovaatioiden välittäminen tehokkaasti opetukseen.

Lisätietoja kulttuurimaantieteen erikoistumisalan opinnoista:

prof. Anssi Paasi (anssi.paasi(at)oulu.fi)

Viimeksi päivitetty: 22.6.2016