Matkailumaantiede

Matkailumaantieteen tutkimuksessa ja opetuksessa tarkastellaan matkailua, sen muutosta, vaikutuksia ja vuorovaikutustekijöitä alueellisesta näkökulmasta.

Matkailumaantieteenkeskeisinä tutkimuskohteina ovat matkailun ja aluekehityksen suhde, matkailun vaikutukset, ympäristö ja kestävä matkailu sekä matkailun, matkailualueiden, paikalliskulttuurien ja alue- ja paikkaidentiteettien vuorovaikutus. Myös opetuksessa keskitytään näihin aiheisiin.

Lisäksi tutkitaan muun muassa massaturismia, matkailun alueellisia resursseja, maaseutumatkailua, maankäytön ristiriitoja ja matkailun osallistavaa suunnittelua. Matkailua ja siihen vaikuttavia maantieteellisiä tekijöitä tarkastellaan alueellisesti ja suhteessa eri maantieteellisiin ja ajallisiin mittakaavoihin.

Maantieteellinen matkailun tutkimus voi sisältää myös kehitysmaantieteeseen sekä yhteiskuntatieteelliseen ympäristö- ja ilmastonmuutostutkimukseen liittyviä lähtökohtia.

Matkailumaantieteellinen tutkimus pyrkii yhdistämään teoreettisen ja empiirisen lähestymistavan kaihtamatta kvantitatiivisia tai kvalitatiivisia näkökulmia. Empiirisesti tutkimustoiminta painottuu Pohjois-Suomeen ja arktiselle alueelle sekä eteläiseen Afrikkaan. Käynnissä olevat tutkimushankkeet liittyvät matkailun ja ilmastonmuutoksen suhteisiin arktisella alueella (Suomen Akatemia) ja eteläisessä Afrikassa (SASSCAL) sekä kestävään matkailuun ja aluekehitykseen.

Lisätietoja matkailumaantieteen erikoistumisalan opinnoista: prof. Jarkko Saarinen (jarkko.saarinen(at)oulu.fi)

Viimeksi päivitetty: 22.6.2016