Lukioyhteistyö

Tällä sivulla on Maantieteen tutkimusyksikön ja lukioiden yhteistyötä edistäviä aineistoja, karttoja ja tiedotteita.

Mantsan tutkimusyksikössä on jo pitkään pidetty tärkeänä, että tutkinto-ohjelmamme opiskelijat vierailevat lukioissa esittelemässä oppiainettaan uusille hakijoille. Tämä sivusto toimii apuvälineenä myös tässä työssä.

Oulun yliopiston Tiedepäivät ovat myös hyvä keino tavoittaa yläkoulu- ja lukioikäisiä nuoria.

Digitaalisuus ja ilmiöpohjaisuus haasteina

Lukio-opetus on siirtymässä kohti uusia teemoja. Digitaalisuus konkretisoituu lukioissa jo 2016 kun ylioppilaskirjoituksissa siirrytään käyttämään tietokoneita. Maantiede on tässäkin eturintamassa ja laitoksen ja lukioiden yhteistyöllä pyritään parantamaan laitteiden ja ohjelmistojen hallintaa ja osaamista.

Ilmiöpohjaisuus puolestaan heijastuu uusiin opetusmenetelmiin ja esimerkiksi lisääntyvään kenttäopetukseen. Ilmiöpohjaista opetusta onkin jo tarkasteltu maantieteen Pro gradu -tutkielmassa (Eerika Virranmäki: Ilmiöpohjaisuus maantieteen opetuksessa ja oppimisessa, 2013).

Karttoja ja lähteitä lukio-opetuksen käyttöön

Tälle sivulle kerätään maantieteen tutkimusyksikön tutkijoiden laatimia karttoja, joita voidaan hyödyntää osana lukio-opetuksessa ja valmistautumisessa digitaalisiin yo-kirjoituksiin.

Karttoja liitetään tälle sivulle ensisijassa pdf-muodossa. Uusimmat aineistot ovat liitelistan ylimmäisenä.

Liitteisiin voidaan tarvittaessa lisätä myös muita lukio-opetusta hyödyntäviä tiedostoja ja lähdeaineistoja.

Maantieteen tutkinto-ohjelman aktiivinen lukio-yhteistyö tukee Luonnontieteellisen tiedekunnan strategiaa ja valmisteilla olevan MALU-ohjelman käytännön toteutusta.

Lisätietoja: tutkimusyksikön johtaja, prof. Jarmo Rusanen, sposti: jarmo.rusanen[at]oulu.fi

 

Linkki: Palveluverkkoselvitys liittyen SOTE-uudistukseen

Viimeksi päivitetty: 23.6.2016