Yhteystiedot

Professorit

Yliopistotutkijat

Yliopistonlehtorit

Tutkijatohtorit

Tohtorikoulutettavat

Hallinto- ja toimistohenkilökunta

 • Kärenlampi Anu Johdon assistentti

Dosentit

 • Alahuhta, Janne (yliopistotutkija, Oulun yliopisto), eliömaantiede
 • Andersson Harri (professori, emeritus, Turun yliopisto), kulttuuri- ja sosiaalimaantiede
 • Antikainen, Harri (yliopistotutkija, Oulun yliopisto), geoinformatiikka, erityisesti sovellukset ja menetelmäkehitys
 • Colpaert Alfred (professori, Itä-Suomen yliopisto), maantiede, erityisesti ympäristö- ja luonnonvaratutkimus
 • Hall C. Michael (professori, Canterburyn yliopisto, Uusi-Seelanti), matkailumaantieteen dosentti
 • Heikkilä Elli (tutkimusjohtaja, Siirtolaisuusinstituutti), väestömaantiede
 • Heikkilä Raimo (johtava tutkija, Suomen ympäristökeskus), luonnonmaantiede
 • Heininen Lassi (tutkimusjohtaja, Helsingin yliopisto), geopolitiikka, erityisesti pohjoisten alueiden problematiikka
 • Jonas Andrew E.G. (professori, University of Hull, UK), alue- ja kaupunkikehitys
 • Jones Martin (vararehtori, Staffordshire University, UK), kulttuurimaantiede, erityisesti talous- ja poliittinen maantiede
 • Jussila Heikki (FT), maaseutumaantieteen dosentti
 • Karvonen Marjatta (FT), terveysmaantiede
 • Koskela Hille (professori, Turun yliopisto), kaupunkimaantiede
 • Koutaniemi Leo (FT), luonnonmaantiede
 • Laine, Jussi (apulaisprofessori, Itä-Suomen yliopisto), poliittinen maantiede
 • Muilu Toivo (tutkimusprofessori, Luonnonvarakeskus), suunnittelumaantiede, erityisesti alueelliset työvoima- ja työllisyyskysymykset
 • Norum Roger (Ph.D., Oulun yliopisto) liikkuvuuden tutkimus
 • Pitkänen Kati (erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus), vapaa-ajan maantiede ja vapaa-ajan asumisen tutkimus
 • Raivo Petri J. (rehtori, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), kulttuuri- ja maisemamaantiede
 • Ridanpää Juha (yliopistotutkija, Oulun yliopisto), kulttuurimaantiede, erityisesti populaarikulttuuri
 • Rusanen Jarmo (professori, emeritus, Oulun yliopisto), alueellinen tietojenkäsittely
 • Vaattovaara Mari (professori, Helsingin yliopisto), suunnittelumaantiede, erityisesti sovellettu kaupunkitutkimus
 • Äikäs Topiantti (kaupunkikehitysjohtaja, Imatran kaupunki), kaupunki- ja aluetutkimus

 

Viimeksi päivitetty: 7.1.2021