Geodiversiteetin ja biodiversiteetin välinen suhde pohjoisissa ympäristöissä

Biodiversiteettitutkimuksen pitkän aikavälin haaste on ollut vakaiden ja kustannustehokkaiden suojelumenetelmien löytäminen muuttuvassa ilmastossa.

Viime aikoina on esitetty ajatus siitä, että geodiversiteettitietoa voitaisiin hyödyntää biodiversieetin suojelussa.

Geodiversiteetti tarkoittaa maanpinnan materiaalien, muotojen ja fysikaalisten prosessien vaihtelevuutta ja monimuotoisuutta. Geodiversiteettiin sisältyy kallioperän, maaperän, hydrologian eli vesistökohteiden, sekä geomorfologian eli erilaisten muodostumien ja pinnanmuotojen vaihtelu. Tähän mennessä on tehty vain vähän tutkimuksia siitä, miten tietoa geodiversiteetistä voitaisi systemaattisesti ja kokonaisvaltaisesti mitata eri ympäristöissä ja eri mittakaavoissa. Erityisesti geodiversiteetin mahdollista käyttöä biodiversiteetin mittarina tulisi arvioida entistä laajemmin kattavien aineistojen avulla.

Olennaisin tavoitteemme on edistää biodiversiteetin suojelua tarkastelemalla geodiversiteettiä ja sen suhdetta biodiversiteettiin boreaalisissa ja subarktisissa ympäristöissä. Tutkimuksemme tuottaa vastauksia useisiin tieteellisesti tärkeisiin kysymyksiin, jotka liittyvät geodiversiteetin kartoitukseen ja biodiversiteetin arviointiin. Tämä tehdään tuottamalla moderneilla tilastomenetelmillä tietoa siitä, millaiset geodiversiteetin mittarit ovat luotettavimpia ja olisivat sopivimpia biodiversiteetin arvioinnissa.

Tutkijat
13.4.2018 Researcher

Jan Hjort

14.5.2018 Researcher

Janne Alahuhta

19.2.2019 Researcher

Terhi Ala-Hulkko

11.2.2019 Researcher

Helena Tukiainen

20.3.2019 Researcher

Marja Lindholm

15.2.2019 Researcher

Olli-Matti Kärnä

16.2.2019 Researcher

Maija Toivanen

5.3.2019 Researcher

Tuija Maliniemi

Tärkeimmät tavoitteet

 • Kehittää menetelmä, jolla voidaan kartoittaa ja mitata geodiversiteettiä eri mittakaavoissa
 • Tutkia geodiversiteetin mittareiden mahdollisuuksia biodiversiteetin selittäjinä
 • Tarkastella geodiversiteetin ja biodiversiteetin välistä suhdetta

Yhteistyökumppanit

 • Professori Miska Luoto, Geotieteiden ja maantieteen osasto, Helsingin yliopisto
 • Professori Risto Kalliola, Maantieteen ja geologian laitos, Turun yliopisto
 • Associate Professor Richard Field, School of Geography, University of Nottingham, UK
 • Dr., Honorary Professor John Gordon, School of Geography & Geosciences, University of St Andrews, Scotland
 • Erikoistutkija Risto K. Heikkinen, Suomen ympäristökeskus, Ekosysteemipalvelut, Helsinki
 • Tohtori, yli-intendentti Risto Virtanen, Kasvimuseo, Oulun yliopisto
 • Tohtori, tutkija Katja Kangas, Luonnonvarakeskus, Oulu
 • Dr., Lecturer Joseph J. Bailey, York St John University, UK
 • Dr. Franziska Schrodt, University of Nottingham, UK

Käynnissä olevat projektit

Päättyneet projektit

Julkaisut

 • Toivanen, M., Hjort, J., Heino., Tukiainen, H., Aroviita, J. & J. Alahuhta (In press). Is catchment geodiversity a useful surrogate for aquatic plant species richness? Journal of Biogeography.
 • Tukiainen, H., Kiuttu, M., Kalliola, R., Alahuhta, J. & Hjort, J. (2019) Landforms contribute to plant biodiversity at alpha, beta and gamma levels. Journal of Biogeography. https://doi.org/10.1111/jbi.13569.
 • Kärnä, O.-M., Heino, J., Grönroos, M. & J. Hjort, J. (2018). The added value of geodiversity indices in explaining variation of stream macroinvertebrate diversity. Ecological Indicators 94, 420–429.
 • Alahuhta, J., Ala-Hulkko, T., Tukiainen, H., Purola, L., Akujärvi, A., Lampinen, R. & J. Hjort (2018). The role of geodiversity in providing ecosystem services at broad scales. Ecological Indicators 91, 47–56.
 • Bailey, J.J, Boyd, D.S., Hjort, J., Lavers, C.P. & R. Field (2017). Modelling native and alien vascular plant species richness: at which scales is geodiversity most relevant? Global Ecology and Biogeography 26, 763–776.
 • Tukiainen, H., Alahuhta, J., Ala-Hulkko, T., Field, R., Lampinen, R. & J. Hjort (2017). Spatial relationship between biodiversity and geodiversity across a gradient of land use intensity in high-latitude landscapes. Landscape Ecology 32, 1049–1063.
 • Alahuhta, J., Kosten, S., Akasaka, M., Auderset, D., Azzella, M., Bolpagni, R., Bove, C., Chambers, P., Chappuis, E., Ilg, C., Clayton, J., De Winton, M., Ecke, F., Gacia, E., Gecheva, G., Grillas, P., Hauxwell, J., Hellsten, S., Hjort, J., Hoyer, M., Kolada, A., Kuoppala, M., Lauridsen, T., Li, E.-H., Lukács, B., Mjelde, M., Mikulyuk, A., Mormul, R., Nishihoro, J., Oertli, B., Rhazi, L., Rhazi, M., Sass, L., Schranz, C., Søndergaard, M., Yamanouchi, T., Yu, Q., Wang, H., Willby, N., Zhang, X.-K. & J. Heino (2017). Global variation in the beta diversity of lake macrophytes is driven by environmental heterogeneity rather than latitude. Journal of Biogeography 44, 1758–1769.
 • Tukiainen, H., Bailey, J.J., Kangas, K., Field, R. & J. Hjort (2017). Combining geodiversity with climate and topography to account for threatened species richness. Conservation Biology 31, 364–375.
 • Räsänen, A., Kuitunen, M., Hjort, J., Vaso, A., Kuitunen, T. & A. Lensu (2016). The role of landscape, topography, and geodiversity in explaining vascular plant species richness in a fragmented landscape. Boreal Environment Research 21, 53–70.
 • Hjort, J., Gordon, J.E., Gray, M. & M.L. Hunter Jr. (2015). Why geodiversity matters in valuing nature’s stage. Conservation Biology 29, 630–639.
 • Beier, P., Sutcliffe, T., Hjort, J., Faith, D., Pressey, R.L. & F. Albuquerque (2015). A review of selection-based tests of abiotic surrogates for species representation. Conservation Biology 29, 668–679.
 • Hjort, J., Heikkinen, R.K. & M. Luoto (2012). Inclusion of explicit measures of geodiversity improve biodiversity models in a boreal landscape. Biodiversity and Conservation 21, 3487–3506.
 • Hjort, J. & M. Luoto (2012). Can geodiversity be predicted from space? Geomorphology 153–154, 74–80.
 • Hjort, J. & M. Luoto (2010). Geodiversity of high-latitude landscapes in northern Finland. Geomorphology 115, 109–116.
 • Virtanen, R., Luoto, M., Rämä, T., Mikkola, K., Hjort, J., Grytnes, J.-A. & J. Birks (2010). Recent vegetation changes in the high latitude tree line ecotone are controlled by geomorphologic disturbance, productivity and diversity. Global Ecology and Biogeography 19, 810–821.