Laatutiimi

Laitoksen laatutiimi vastaa yksikön laatutyön koordinoinnista ja toimijoiden vastuiden määrittelemisestä. Laatutiimiinä toimii laitoksen Johtorymä.

Yliopisto järjestää laatutiimien jäsenille pitkäkestoista auditointiin valmentavaa ja laadunvarmistusjärjestelmän rakentamista tukevaa koulutusta.

Viimeksi päivitetty: 4.9.2012