Tutkimuksen edistämisen työryhmä (TETR)

Maantieteen laitoksen TETR:ään kuuluvat Johtoryhmän jäsenset. TETR:n vastuuhenkilönä on prof. Anssi Paasi.

Oulun yliopiston laatujärjestelmän mukaisesti TETR:n oleellisia tehtäviä ovat seuraavat:

 • Tutkimuksen strategian valmistelu ja seuraaminen määräajoin
 • Ydintoimintojen itsearviointiraportin tuottaminen tutkimuksen osalta (vuosittain)
 • Tutkimuksen kehittämismäärärahojen hakeminen ja kohdentaminen
 • Toiminnanohjauksen asiakirjojen valmistelu
 • Jatkossa vuosittaisen Missä mennään? -tilaisuuden järjestäminen yhteistyössä opetuksen kehittämisryhmän kanssa
 • Esitykset laitosneuvostolle/tiedekunnan tutkimusneuvostolle tutkimukseen ja tutkimustulosten hyödyntämiseen liittyvistä palkitsemisista
 • Hyvien käytäntöjen tunnistaminen ja esitysten tekeminen
 • Tutkijoiden rekrytointiin ja tutkimuslaiteinvestointeihin liittyvät esitykset ja linjanvedot
 • Tutkijoiden koulutustarpeen kartoitus, koulutuksen ideointi, tilaaminen ja/tai järjestäminen (itsearvioinnin yhteydessä)
 • Tutkijan urakehitystä tukevan toiminnan organisointi
 • Esitysten ja lausuntojen tekeminen laitosneuvostolle, tiedekuntaneuvostolle jne.
 • Erilaisten tutkimuksen kehittämistilaisuuksien järjestäminen

Viimeksi päivitetty: 30.12.2014