Opetuksen kehittämisen työryhmä (OKTR)

Maantieteen laitoksen OKTR:ään kuuluu Johtoryhmäm jäsenet. OKTR-asioiden vastuuhenkilönä on prof. Jan Hjort.

Oulun yliopiston laatujärjestelmän mukaisesti OKTR:n oleellisia tehtäviä ovat:

 • yksikön opetuksen ja sen tukitoimien koordinointi ja kehittäminen (mukaan lukien vieraskielinen opetus ja vaihto-opiskelijoiden ohjaus) (jatkuva)
 • ydintoimintojen itsearviointiraportin laatiminen opetuksen osalta (vuosittain)
 • opinto-oppaan tekemiseen osallistuminen (kevät)
 • kurssipalautteen keräämisen ja käsittelyn varmistaminen sovitulla tavalla (jatkuva)
 • opiskelijoiden oppimisen (opintopistekertymän ja oppimistuloksen) seuraaminen ja havaittuihin ongelmiin puuttuminen (vuosittain)
 • opiskelijoiden työllisyyden ja sijoittumisen seuraaminen sekä työelämäpalautteen kerääminen (vuosittain)
 • palautetilaisuuden järjestäminen yhdessä Atlaksen kanssa (vuosittain)
 • hyvien käytäntöjen tunnistaminen ja niiden julkaiseminen (mm. itsearviointiraportissa, laatukäsikirjassa, palautetilaisuudessa) (vuosittain)
 • esityksen tekeminen yliopiston "Hyvän opettajan palkinnon" saajasta ja hyvien opettajien palkitseminen (vuosittain)
 • opetuksen arvioinnin yksityiskohtaisen toteutuksen ja laitoksen erityisratkaisujen suunnittelu sekä järjestelmän toiminnan seuranta ja valvonta
 • opetuksen kehittämismäärärahojen hakeminen ja kohdentaminen
 • jatkossa Missä mennään? -tilaisuuden järjestäminen yhteistyössä TETRn kanssa (vuosittain)
 • opiskelija- ja opettajajäsenten välisen keskustelun avoimuuden edesauttaminen (jatkuva)

Opetukseen liittyvästä palautteesta voit kertoa OKTR:n vastuuhenkilö prof. Hjortille sekä kaikille Jory:n jäsenille.

Viimeksi päivitetty: 5.9.2012