Matkailumaantiede

Matkailun maantieteellisessä tutkimuksessa (Tourism Geographies) tarkastellaan matkailua, sen muutosta, vaikutuksia ja vuorovaikutustekijöitä alueellisesta näkökulmasta.

Matkailumaantieteenkeskeisinä tutkimuskohteina ovat matkailun ja aluekehityksen suhde, matkailun vaikutukset, ympäristö ja kestävä matkailu sekä matkailun, matkailualueiden, paikalliskulttuurien ja alue- ja paikkaidentiteettien vuorovaikutus.

Lisäksi tutkitaan muun muassa massaturismia, matkailun alueellisia resursseja, maaseutumatkailua, maankäytön ristiriitoja ja matkailun osallistavaa suunnittelua. Matkailua ja siihen vaikuttavia maantieteellisiä tekijöitä tarkastellaan alueellisesti ja suhteessa eri maantieteellisiin ja ajallisiin mittakaavoihin.

Maantieteellinen matkailun tutkimus voi sisältää myös kehitysmaantieteeseen sekä yhteiskuntatieteelliseen ympäristö- ja ilmastonmuutostutkimukseen liittyviä lähtökohtia.

Matkailumaantieteellinen tutkimus pyrkii yhdistämään teoreettisen ja empiirisen lähestymistavan kaihtamatta kvantitatiivisia tai kvalitatiivisia näkökulmia. Empiirisesti tutkimustoiminta painottuu Pohjois-Suomeen ja arktiselle alueelle sekä eteläiseen Afrikkaan. Käynnissä olevat tutkimushankkeet liittyvät matkailun ja ilmastonmuutoksen suhteisiin arktisella alueella (Suomen Akatemia) ja eteläisessä Afrikassa (SASSCAL) sekä kestävään matkailuun ja aluekehitykseen.

Henkilöt

 • professori FT Saarinen Jarkko
 • professori PhD C. Michael Hall (matkailumaantieteen dosentti)
 • tutkijatohtori FT Kaarina Tervo-Kankare
 • tutkijatohtori FT Eva Kaján
 • tohtorikoulutettava Wame Hambira
 • tohtorikoulutettava MSc Monkgogi Lenao
 • tohtorikoulutettava FM Maaria Niskala
 • tohtorikoulutettava FM Miisa Pietilä
 • lisäksi tutkimusprojekteissa on mukana FM opintojaan tekeviä opiskelijoita

Viimeaikaiset valikoidut julkaisut 2010–

 • Vainikka, V. (2014). Travel Agent Discourses of Mass Tourism: Beyond Stereotypes? Tourism Geographies 16(2): 318–332.
 • Saarinen, J. & C.M. Rogerson (2014) Tourism and the Millennium Development Goals: Perspectives Beyond 2015. Tourism Geographies (accepted).
 • Hambira, W., J. Saarinen, J. Atlhopheng and H. Manwa (2014). Climate change adaptation practices in nature-based tourism in Maun in the Okavango Delta area, Botswana: how prepared are the tourism businesses? Tourism Review International 17(2), (accepted).
 • Saarinen, J. (2014). Tourism and Tourists in Nature, National Parks and Wilderness. In Hall, C.M, Lew, A. and A. Williams (eds). The Wiley Blackwell Companion to Tourism. Blackwell (accepted)
 • Kajan, E. and J. Saarinen (2014). Transforming Visions and Pathways in Destination Development: Local Perceptions and Adaptation Strategies to Changing Environment in Finnish Lapland. In Viken, A. and B. Granås (eds) Destination dynamics. Themes, turns and tactics. Adelshot: Ashgate (accepted).
 • Saarinen, J. (2014). Transforming Destinations: A Discoursive Approach to Tourist Destinations and Development. In Viken, A. and B. Granås (eds) Destination dynamics. Themes, turns and tactics. Adelshiot: Ashgate (accepted).
 • Vainikka, V. (2013). Rethinking Mass Tourism. Tourist Studies 13(3), 268–286.
 • Kaján, E, (2013). An integrated methodological framework: engaging local communities in Arctic tourism development and community-based adaptation. Current Issues in Tourism 16(3), 286-301.
 • Kajan, E. and J. Saarinen (2013). Tourism, Climate Change and Adaptation: a Review. Current Issues in Tourism 16:2, 167–195.
 • Tervo-Kankare, K., Hall, C.M. and J. Saarinen (2013). Christmas tourists’ perceptions to changing climate in Rovaniemi, Finnish Lapland. Tourism Geographies 15:2, 292–317.
 • Saarinen, J. (2013). Nordic Tourism Geographies: From Regional Analysis to Diversity in Research. In Wilson, J. and S. Anton (eds) European Tourism Geographies. Emerald, Bingley (accepted)
 • Saarinen, J., Rogerson, C. and H. Manwa (2013). Tourism, Poverty Reduction and the Millennium Development Goals: Perspectives and Debates. In Saarinen, J., Rogerson, C. & H. Manwa (eds). Tourism and Millennium Development Goals: Tourism, Local Communities and Development, pp. 1-12. London: Routledge.
 • Rogerson, C., Saarinen, J. & H. Manwa (2013). Beyond 2015 – Rethinking the Nexus of Tourism and Poverty Reduction. In Saarinen, J., Rogerson, C. and H. Manwa (eds). Tourism and Millennium Development Goals: Tourism, Local Communities and Development, pp. 225-235. London: Routledge.
 • Saarinen, J. (2013) Ethnic Tourism in Kaokoland, North-West Namibia: Cure for All or the Next Crisis for OvaHimbas? In Visser, G. & S. Ferreira (eds) Tourism and Crisis, pp. 180–195. Routledge, London.
 • Timothy, D.J. and J Saarinen (2013) Cross-Border Cooperation and Tourism in Europe. In C.Costa, D.Buhalis, E.Panyik (eds) European Tourism Planning and Organisation Systems Vol. I. Bristol, Channel View (in press)
 • Saarinen, J. (2013). Indigenous tourism and the challenge of sustainability. In Smith, M. & G. Richards (eds) Routledge Handbook of Cultural Tourism, pp. 220–226. Routledge, London.
 • Saarinen, J., Hambira, W.L, Atlhopheng, J. and H. Manwa (2013). Tourism and Climate Change in Southern Africa: Perceived impacts and adaptation strategies of the tourism industry to changing climate and environment in Botswana, pp. 243-256. In Reddy, V. and K. Wilkes (eds) Tourism, Climate Change and Sustainability. Routledge, London.
 • Tervo-Kankare. K. & J. Saarinen (2013) The role of climate change in tourism development strategies: A sustainability perspective in tourism strategies in the Nordic countries, pp. 227-242. In Reddy, V. and K. Wilkes (eds) Tourism, Climate Change and Sustainability. Routledge, London.
 • Saarinen, J. (2013) ‘Tourism into the wild’: The limits of tourism in wilderness. In Holden, A. & D. Fennell (eds). The Routledge Handbook of Tourism and the Environment. London, Routledge, pp. 145-154.
 • Saarinen, J., W. Hambira, J. Atlhopheng and H. Manwa (2012) Perceived impacts and adaptation strategies of the tourism industry to climate change in Kgalagadi South District, Botswana. Development Southern Africa 29:2, 273–285.
 • Saarinen, J. (2012). Tourism Development and Local Communities: The Direct Benefits of Tourism to OvaHimba Communities in the Kaokoland, North-West Namibia. Tourism Review International 15: 1–2, 149-157.
 • Saarinen, J (2011). Tourism, indigenous people and the challenge of development: the representations of Ovahimbas in tourism promotion and community perceptions towards tourism. Tourism Analysis 16:1, 31-42.
 • Sæþórsdóttir, A-D., Hall, C.M. and J. Saarinen (2011). Making Wilderness: Tourism and the history of the wilderness idea in Iceland. Polar Geography 34: 4, 249–273.
 • Tervo-Kankare, K. (2011). The Consideration of Climate Change at the Tourism Destination Level in Finland: Coordinated Collaboration or Talk about Weather? Tourism Planning & Development 8 (4), 399-414.
 • Saarinen, J (2010). Local tourism awareness: community views on tourism and its impacts in Katutura and King Nehale Conservancy, Namibia. Development Southern Africa 27:5, 713–724.
 • Hall, C.M. & J. Saarinen (2010). Geotourism and Climate Change: Paradoxes and Promises of Geotourism in Polar Regions. Téoros 29: 2, 77–86
 • Hall, C.M. & J. Saarinen (2010). Polar Tourism: Definitions and Dimensions. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 10:4, 448–467.
 • Saarinen, J & K. Tervo (2010). Sustainability and Emerging Awareness to Changing Climate: Tourism Industry’s Knowledge and Perceptions of the Future of Nature-based Winter Tourism in Finland. In Hall, C.M & J Saarinen (eds) Tourism and Change in the Polar Regions: Climate, Environment and Experiences. London: Routledge, 147–164.
 • Hall, C.M. & J. Saarinen (2010). Last Chance to See? Future Issues for Polar Tourism and Change. In Hall, C.M & J Saarinen (eds) Tourism and Change in the Polar Regions: Climate, Environment and experiences. London: Routledge, 301-310.
 • Hall, C.M. & J. Saarinen (2010). Tourism and Change in the Polar Regions: Introduction – Definitions, Locations, Places and Dimensions. In Hall, C.M & J Saarinen (eds) Tourism and Change in the Polar Regions: Climate, Environment and Experiences. London: Routledge, 1–41.
 • Tervo, K. & J. Saarinen (2010) Climate change and adaptation strategies of tourism industry in Northern Europe. In Polar Tourism: Human, Environmental and Governance Dimensions, edited by: Maher, P, Stewart, E. and M. Lück.  Cognizant Communication Corporation; Elmsford, NY.

**

Viimeksi päivitetty: 23.6.2016