Aluekehitys ja aluepolitiikka

Tutkimus

Alueellisen järjestelmän muotoutuminen ja muutos liittyvät saumattomasti yhteiskunnallisiin prosesseihin: talouselämään ja poliittiseen päätöksentekoon. Alueelliseen järjestelmään liittyvää politiikkaa ja kehittämistä voidaan tarkastella monella eri tavoin, erilaisin metodein ja aineistoin sekä erilaisissa mittakaavoissa.

Oulun yliopiston aluepolitiikan ja aluekehityksen tutkimuksessa alueellista järjestelmää ja sen muutosta tarkastellaan monipuolisesti käyttämällä apuna maantieteelle tyypillisiä peruskäsitteitä. Erikoistumisala liittyy saumattomasti laitoksella tehtävään alueellisen transformaation tutkimukseen. Parhaillaan tehtävä tutkimus käsittelee seuraavia aihepiirejä:

 1. Euroopan unionin aluepolitiikka ja aluejärjestelmän eurooppalaistumiseen
 2. Osaamisyhteiskunnan poliittinen, taloudellinen ja tiedollinen dynamiikka
 3. Suomalaisen aluepolitiikan ja valtion alueellisuuden muutokset
 4. EU:n ja Suomen maaseutupolitiikka, erityisesti pohjoisen maaseudun kysymykset
 5. Maaseutu-kaupunki-vuorovaikutus asukkaiden ja politiikan näkökulmista
 6. Aluepoliittisten ideoiden ja käsitteiden muutokset sekä näiden liikkuvuus
 7. Arktisen alueellinen muotoutuminen yhteiskunnallisissa käytännöissä

Poliittisella päätöksenteolla ja taloudellisella toimeliaisuudella on alueellinen ja tilallinen ulottuvuutensa. Historiallisesti tarkasteltuna myös aluekehityksen ja aluepolitiikan tutkimuksen suhde aluepolitiikan käytäntöön on ollut likeinen. Tutkimuksen ja ympäröivän yhteiskunnan (kuten eritasoisen aluehallinnon) vuorovaikutus perustuu parhaimmillaan huolellisen tieteellisen työskentelyn kautta saatuihin tutkimustuloksiin ja näkökulmiin, joilla voi olla yhteiskunnallista relevanssia.

Tavoitteet

Aluekehityksen ja aluepolitiikan tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on tuottaa teoreettista ja empiiristä tietoa kansainväliseen tieteelliseen keskusteluun. Lisäksi alan opetus perustuu yksinomaan alan ajankohtaiseen tieteelliseen keskusteluun. Tutkimusyhteistyötä kuitenkin tehdään alue- ja paikallishallinnon sekä muiden keskeisten aluekehitysorganisaatioiden kanssa. Tällä soveltavaksi tutkimukseksi kutsutulla suuntauksella on maantieteessä pitkä perinne.

Tutkijat (henkilöt voivat kuulua myös muihin erikoistumisaloihin)

Toni Ahlqvist, professori
Eeva-Kaisa Prokkola, yliopistotutkija
Satu Kivelä, tohtorikoulutettava

Esimerkkejä julkaisuista 2010-

 • Dittmer, J., Moisio, S., Ingram, A. & Dodds, K. (2011). Have you heard the one about the disappearing ice? Recasting Arctic geopolitics. Political Geography 30, 202–214.
 • Hautala, J. (2011). International academic knowledge creation and ba. A case study
 • from Finland. Knowledge Management Research & Practice 9, 4–16.
 • Hautala J (2011) Academic knowledge creation as a spatio-temporal process. The case of international research groups in Finland. Acta Universitatis Ouluensis A 584.
 • Hautala J (2011) Cognitive proximity in international research groups. Journal of Knowledge Management 15, 601–624.
 • Kangas, A. & Moisio, S. (2012). Creating state competitiveness, re-scaling higher education: The case of Finland. In, Aalto, P., Harle, V. & Moisio, S. (eds.), Global and regional problems: Towards an interdisciplinary study, 199–224. Ashgate, Farnham.
 • Luukkonen, J. (2010). Territorial cohesion policy in the light of peripherality. Town Planning Review 81, 445–466.
 • Luukkonen, J. (2011). The Europeanization of regional development: local strategies and European spatial visions in northern Finland. Geografiska Annaler B 93, 253–270.
 • Luukkonen, J. (2012) Making European space in spatial planning in northern Finland. Growth and Change: A Journal of Urban and Regional Policy 43, 392–418.  
 • Luukkonen, J. & Moilanen, H. (2012) Territoriality in the Strategies and Practices of the Territorial Cohesion Policy of the European Union: Territorial Challenges in Implementing “Soft Planning”. European Planning Studies 20, 481-500.
 • Moisio, S. (2011). Beyond the domestic-international divide: State spatial transformation as neoliberal geopolitics. In, Aalto, P., Harle, V. & Moisio, S. (eds.), International Studies: Interdisciplinary perspectives, 149–177. Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 • Moisio, S. & Harle, V. (2010).  On the interface: The Finnish geopolitical tradition in human geography and in IR. Cooperation and Conflict 45, 449–467.
 • Moisio, S. (2010). Geographies of Europeanization: The EU’s spatial planning as a politics of scale. In, Bialasiewicz, Luiza (ed.), Europe in the World: EU geopolitics and the transformation of European space, 19–40. Ashgate, Farnham.
 • Moisio, S. (2011). Political geographies of the state and scale. Political Geography 30, 172–175.
 • Moisio, S. (2012). Valtio, alue, politiikka. Suomen tilasuhteiden sääntely toisesta maailmansodasta nykypäivään. Vastapaino, Tampere. 357 s.
 • Moisio, S. (2013). The state. In, Dodds, K., Kuus, M. & Sharp, J. (eds.), The Ashgate research companion to critical geopolitics. Ashgate, Farnham. (painossa)
 • Moisio, S. (2013). Spatial pathways to success: communicating networks and proximities through state space in Finland. In, Christmann, G. (ed.), Towards a communicative construction of spaces. Routledge, London.
 • Moisio, S. & Paasi, A. (2013). From geopolitics to geoeconomics? Changing political rationalities of state space. Geopolitics 18 (painossa).
 • Moisio, S. & Paasi, A. (2013): Beyond state-centricity: The geopolitics of changing state spaces. Geopolitics 18 (painossa).
 • Moisio, S., Stokke, K., Sæther, E., Larsen, H.G., Ek, R. & Lund Hansen, A. (2011). Interventions in Nordic political geographies. Political Geography 30, 241–249.
 • Moisio, Sami, Bachmann, Veit, Bialasiewicz, Luiza, dell’Agnese, Elena, Dittmer, Jason, Mamadouh, Virginie (accepted). Mapping the political geographies of Europeanization: National discourses, external perceptions and the question of popular culture. Progress in Human Geography.
 • Muilu, T. (2010). Needs for rural research in the northern Finland context. Journal of Rural Studies 26, 73–80.
 • Muilu, T. & Kotavaara, N. (2011). Diffusion, social structure and functioning of scientific rural networks: comparison of European and Finnish examples. European Countryside 3, 66–82.
 • Prokkola, E-K., Zimmerbauer K. & Jakola F. (2013). Performance of regional identity in the implementation of European cross-border initiatives. European Urban and Regional Studies (accepted).
 • Prokkola, E-K. (2013). Technologies of Border Management: Performances and Calculation of Finnish/Schengen Border Security. Geopolitics (in print).
 • Prokkola, E-K. (2011). Cross-border regionalization, INTERREG III A initiative and local cooperation in the Finnish-Swedish border area. Environment and Planning A 43, 1190–1208.
 • Prokkola, E-K. (2011). Regionalization, Tourism Development and Partnership in the European Union’s North Calotte Sub-programme of INTERREG III A North. Tourism Geographies 13, 507–530.
 • Snäkin, J-P. & Muilu, T. & Pesola, T. (2010). Bioenergy decision making of farms in Northern Finland: combining bottom-up and top-down perspectives. Energy Policy 38, 6161–6171.
 • Voutilainen, O., Muilu, T. & Wuori, O. (accepted). Structural development and regional concentration of agriculture in Finland in 1975–2008. Agricultural and Food Science.

Viimeksi päivitetty: 2.1.2017