Ohjaus ja tuki

Opintoihin orientoituminen ja opintoneuvonta

Tutkinto-ohjelmaan hyväksytyille pidetään syyslukukauden alussa vastaanotto- ja tiedotustilaisuuksia. Niissä esitellään tutkinto-ohjelman erikoistumisalat, maantieteen opiskelu ja ammattikuvat, yksikön opettajat ja muu henkilökunta sekä pienryhmäohjaajat.

Maantieteen tutkinto-ohjelman tutorointijärjestelmä on kaksiportainen. Ensimmäisenä syksynä pienryhmäohjaajat eli koulutusohjelman vanhemmat opiskelijat tutustuttavat uudet opiskelijat yliopistoon, sen toimintaan ja omaan tutkinto-ohjelman orientoivien opintojen pienryhmäohjaussuunnitelman mukaisesti.

Opiskelun edetessä toisen tutorportaan muodostavat yksikön "omaopettajat". Opettajakunta antaa kokonaisuudessaan opintojen ohjausta.

Tutkinto-ohjelman koulutussuunnittelija ja yliopiston ohjaus- ja työelämäpalvelut ohjaavat ja neuvovat opintoihin liittyvissä asioissa. Myös maantieteen opiskelijajärjestö Atlas perehdyttää uusia opiskelijoita toimintaansa.

Opinnäytetyöskentelyn ohjaus

Opinnäytetyötä ohjataan pro gradu-seminaareissa sekä henkilökohtaisesti. LuK-tutkielmia ohjaavat pääasiassa tutkijatohtorit. Pro gradu-tutkielmia ohjaa professori. Ohjausta on mahdollista saada myös aihepiirin tuntevalta omaopettajalta, joiden erikoisalat ilmoitetaan yksikön ilmoitustauluilla ja www-sivuilla. Koko opettajakunta kuuluu opinnäytteiden ohjausjärjestelmään. Yleissääntönä on, että ohjaajan on täytynyt suorittaa vähintään samanarvoinen tutkinto, kuin minkä tason työtä hän on arvioimassa. Yksikkö pyrkii varmistamaan kaikkien aloitettujen opinnäytteiden valmistumisen.

Opiskelijapalvelut

Oulun yliopiston opiskelijakeskuksen tehtäviin kuuluu yleinen opiskeluun ja opintotukeen liittyvä neuvonta ja tiedotus.

Tietopalvelut ja tiedonhaku

Maantieteen tiedonhakuopas on saatavilla.

Kirjaston tietopalvelu opastaa luonnontieteiden ja tekniikan alojen tiedonlähteiden, tietokantojen ja elektronisten lehtien käytössä sekä viittaustiedonhakujen ja viittausanalyysien tekemisessä. Opastus on maksutonta Oulun yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle. Muilta asiakkailta perittävät maksut voi tarkistaa palveluhinnastosta.

 

Viimeksi päivitetty: 27.7.2016