Harjoittelu

Tuettu harjoittelu vuonna 2018

Kotimaan tuetusta harjoittelusta saat lisätietoa osoitteesta http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opinnot/harjoittelu-suomessa

Harjoittelutuki on 1 600 eur / opiskelija, kuten aiempina vuosina. Harjoittelun kesto on vähintään 2 kk. Opiskelija hakee harjoittelupaikan itse työnantajilta. Harjoittelusta tehdään harjoittelusopimus opiskelijan, yliopiston (tutkinto-ohjelman) ja työnantajan välillä. Harjoittelusopimuksessa määritellään harjoittelun kesto ja työtehtävät. Työsopimus on tehtävä erikseen.

Maantieteen opiskelijoille hyviä työnantajia ovat perinteisesti olleet julkisen sektorin organisaatiot (kaupungit, kunnat, aluehallintoviranomaiset) mutta myös yrityssektori. Kaikki maantieteen tutkinto-ohjelman opiskelijat, jotka täyttävät hakukriteerit, voivat hakea harjoittelutukea (siis myös AO-koulutuksessa olevat).

Myös harjoitteluun ulkonailla on mahdollista saada tukea. Lisätietoja saat osoitteesta http://www.oulu.fi/yliopisto/node/35298

Muistutuksena vielä

Harjoittelusta laaditaan oppimispäiväpäiväkirja, jossa kuvataan harjoittelijan keskeiset työtehtävät, miten jo opittuja asioita on sovellettu työssä ja mitä uusia asioita opiskelija oppii harjoittelun aikana. Palautettavan opintopäiväkirjan laajuus on 5–7 sivua. Lisäksi opiskelija haastattelee työpaikassa työskentelevää maantieteilijää tai jotakin muuta henkilöä joka tekee vastaavia työtehtäviä. Haastattelu tehdään kirjallisena ja palautetaan vastuuopettajalle.

Lisätietoja vuoden 2018 harjoittelusta saa yliopiston harjoittelusivuilta.

Harjoittelusta yleisesti:

Vapaita harjoittelupaikkoja ilmoitetaan esim. Aarresaari.net -palvelussa. Sinne pääset klikkaamalla alla olevaa kuvaa:

 

 

Viimeksi päivitetty: 31.1.2018