Jatko-opinnot

Maantieteen laitoksella voi suorittaa tieteellisinä jatkotutkintoina filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin tutkinnon maantieteen alalta.

Tieteellisen jatkokoulutuksen pohjana on ylempi korkeakoulututkinto tai sitä tasoltaan vastaava koulutus. Vuonna 2005 ja sen jälkeen maisteritutkinto-opinnot aloittaneelta opiskelijalta edellytetään pro gradu -tutkielman arvosanan olevan vähintään cum laude approbatur. Lisäksi edellytetään vähintään hyviä tietoja pääaineen opinnoista.

Tutkintoasetuksen (794/2004) mukaan tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija:

  • perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;
  • perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin; sekä
  • saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.

Maantieteen, kuten muiden laitosten, jatko-opiskelijat hakevat jatko-opinto-oikeutta Oulun yliopiston UniOGS (Oulu Graduate School) -tutkijakoulun toimikunnista.

Lisätietoja: Oulu yliopisto / UniOGS

Viimeksi päivitetty: 2.9.2013