Tilat, laitteet ja ohjelmat

Maantieteen tutkinto-ohjelmassa opetus tapahtuu pääasiassa Linnanmaan kampuksen luentosaleissa, kahdessa mikroluokassa, kenttätyöskentelynä muun muassa Oulangan tutkimusasemalla sekä verkon oppimisympäristöissä. Lisäksi yksikössä on tiloja pro gradu -tutkielmien tekemiseksi.

Tietoteknologia on integroitu tiiviisti osaksi opetusta. Yksikön uudet www-sivut tärkeä osa viestimisessä. Lisäksi yksiköllä on oma facebook-sivu. Valtaosa opintojaksojen materiaalista on saatavana Nopassa.

WebOodi-ympäristöä käytetään kurssille ja tentteihin ilmoittautumisessa, informaation jakamisessa ja palautteen keräämisessä. Lisäksi opiskelijoilla on käytössä Noppa-järjestelmä.

Yksikössä tehtävä opetus toteutetaan käyttäen monipuolisia opetusmuotoja. Näitä ovat muun muassa perinteisen luentomuotoisen opetusmuodon lisäksi kenttä-, lukupiiri-, teemaryhmä- ja tutkimustyöskentely sekä projektityö. Oppimistilanteen laadun parantamiseksi yksikössä käytetään arviointimuotoina myös perinteisten tenttien lisäksi aineistotenttejä, kotiesseitä, luentopäiväkirjoja, tutkimuksen tekemistä, lukupiirityöskentelyä sekä itse- ja vertaisarviointeja.

Tutkinto-ohjelman oppimateriaali muodostuu perus- ja aineopinnoissa kansallisista ja kansainvälisistä oppikirjoista sekä opetushenkilökunnan omista julkaisuista. Opetushenkilökunta on laatinut tutkielmanteko-oppaita sekä ohjekirjat tutkimusmetodologiaan. Geoinformatiikan opetusmateriaali on saatavilla VirtualGIS -tietokannasta.

Fyysisten ja sähköisten ympäristöjen lisäksi korkealaatuinen oppimisympäristö edellyttää motivoivaa ilmapiiriä. Eettisenä perustana toimii yksikössä johtoryhmässä  vuosittain tarkastettava tasa-arvoasiakirja. Lisäksi opiskelijajärjestö Atlas valitsee vuosittain kaksi tasa-arvoyhdyshenkilöä henkilökunnan piiristä, jotka toimivat opiskelijoiden ja yksikön johdon rajapinnassa. Yksikön tavoitteena on ylläpitää ja kehittää motivoivaa oppimisympäristöä.

 

Viimeksi päivitetty: 27.7.2016