Vaihto-opiskelu

Maantieteen tutkinto-ohjelman opiskelijat voivat lähteä vaihto-opiskelijaksi ja suorittaa osan opinnoistaan ulkomaisessa korkeakoulussa. Vaihto-opiskelun kesto on 3-12 kuukautta. Lähteä voi, kun on yksi vuosi opintoja suoritettuna Oulun yliopistossa.

Vaihto-opiskelumahdollisuus kannattaa hyödyntää, sillä se antaa uutta näkökulmaa opintoihin ja valmentaa opiskelijaa toimimaan kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Suositeltavin ajankohta vaihto-opiskeluita varten on aivan LuK-opintojen loppuvaihteessa tai FM-opintojen alkaessa. Silloin vaihto-opinnoista saa parhaimman hyödyn omaan tutkintoonsa.

Opiskelijavaihtoa suunnittelevien kannattaa ensimmäisenä tutustua vaihto-opiskelun sivuihin osoitteessa http://www.oulu.fi/yliopisto/vaihto-opiskelu. Sivuilla on jokaiseen vaihto-ohjelmaan liittyen kattavasti tietoa ohjelmien sisältämistä kohteista, hakuprosessista ja vaihdon rahoituksesta.

Vaihto-opiskelun yleisneuvonnan tavoitat osoitteesta international.office(at)oulu.fi.

Ks. myös http://www.oulu.fi/english/studying/outgoing-student-exchange ja
http://www.oulu.fi/yliopisto/kansainvalisyys-opinnoissa

Maantieteen tutkinto-ohjelmassa on kv-koordinaattori (koulutussuunnittelija), joka ohjaa vaihtoon lähteviä opiskelijoita mm. opintosuunnitelman laadinnassa. Kv-koordinaattorilta saa myös lisätietoa muihin vaihto-opiskeluun liittyviin kysymyksiin.

Vaihto-opiskelun suunnittelusta

Kun mietit opiskelijavaihtoa, niin huomioi seuraavia asioita:

  • Ovatko opintosi siinä vaiheessa, että vaihto-opiskelu sopii luontevasti opintojesi aikatauluun?
  • Selvitä kohdeyliopiston tarjonnasta ovatko vaihtovuoden kurssit sellaisia, että ne sopivat korvaaviksi opinnoiksi. Ajatus on, että vaihto-opiskeluilla saisit korvattua meidän omia opintojaksoja mahdollisimman pitkälle – näin opintosi ei pitkity ”turhaan” vaihtovuoden tähen. Voit tehdä vaihdossa myös sivuaineen opintoja tai kielikursseja. Vaihdossa suoritettavat opinnot voi suunnitella myös OodiHOPSiin esim. koodeilla A300089 Ulkomailla suoritetut opinnot ja 795300A Ulkomailla suoritettu sivuaine.
  • Tuleeko suunnitelluista opinnoista 30 op (30 ECTS) syys- tai kevätjaksolla tai 55 op (55 ECTS) koko vuoden ajalta? Tämä on opintojen suunnittelua koskeva suositus – kuten on Oulussakin (optimimäärä per vuosi on 60 op). Kaikista korvaavista opinnoista on syytä neuvotella oman erikoistumisalan proffan tai vähintään koulutussuunnittelijan kanssa.
  • Saatko sivuaineopintoja suoritettua (jollekin muulle ainelaitokselle) n. 20 op per lukukausi, ja saisit ne sovittua etukäteen sivuaineen vastuuopettajien kanssa?
  • Mikäli opintosi ovat jo loppusuoralla eli olet tehnyt vaaditut S ja sivuaineopinnot jo pitkälti valmiiksi, niin olisiko vaihtoajalla lisäarvoa Pro gradu -tutkielman laatimisen kannalta?

Vaihtokohteet

Maantieteen yksikkö vastaa Erasmus (Eurooppa)  –vaihdoista. Muista vaihto-ohjelmista (mm. Euroopan ulkopuoliset kahdenväliset sopimukset, FIRST ja ISEP) vastataan kv-palveluissa.

Yksikön vastaamiin vaihtokohteisiin voi tutustua SoleMOVE-järjestelmässä valitsemalla ”University of Oulu > Exchange destinations Abroad > Home unit: Field of Geography”.

Kohteisiin voi tutustua myös lukemalla vaihtaripalautteita. Vaihtaripalautteita löydät SoleMovesta, lisäksi vaihtoblogeja löytyy täältä. Vaihdossa olleiden opiskelijoiden kokemuksista ja mielipiteistä voi lukea myös Atlaksen vaihto-opiskeluun liittyvästä Atlas Abroad -blogista sekä Mantsa-lehden artikkeleista.

Hakeminen

Vaihtoon haetaan täyttämällä on-line hakemus SoleMOVE-hakujärjestelmässä, jossa ovat nähtävissä kaikki hakukohteet, ks. Exchange Destinations Abroad and Feedback.

Tulevat vaihtohaut näet osoitteesta: http://www.oulu.fi/yliopisto/avoimet-vaihtohaut. Vaihtohakujen kesto on pääsääntöisesti 2 viikkoa. Esim. 15.2.2018 alkava Erasmus-vaihtohaku päättyy 1.3.2018.

Muista myös, että mikäli sinut hyväksytään vaihto-opiskelijaksi Oulun yliopistosta, sinun pitää hakea lisäksi kohdeyliopistoon.

Viimeksi päivitetty: 13.2.2018