Opintojen jälkeen

Maantieteilijät mielenkiintoisissa tehtävissä

FM-tutkinnon suoritettuaan maantieteilijät sijoittuvat hyvin monipuolisesti työelämään. Opiskelijajärjestö Atlas järjestää aktiivisesti ammattikuvaseminaareja ja monilla opintojaksoilla tutustutaan käytännön tasolla työelämään.

Maantieteilijät työskentelevät hyvin monipuolisissa ammateissa kansallisesti ja kansainvälisesti. Yleisimmin maantieteestä valmistuneet sijoittuvat julkisen sektorin tehtäviin (tutkijat, opettajat, suunnittelijat, koordinaattorit jne.). Myös avoimen sektorin tehtävät ovat lisääntyneet ja maantieteilijöiden asiantuntemusta arvostetaan laajasti.

Tutkinnon suorittanut valmistuu maantieteen (ja biologian, jos se on sivuaineena) aineenopettajaksi ja voi työllistyä Suomen ja Euroopan koululaitoksissa eri kouluasteille.

Sijoittuminen työelämään

Lisätietoja maantieteilijöiden ammattitehtävistä saat mm. Töissä.fi -sivuston kautta, klikkaa kuvaa alta:

Opiskelijapalvelut järjestävät opiskelijoille uraryhmiä ja mentorointitoimintaa. He tuottavat myös urasuunnittelun kannalta keskeistä työelämätietoa ja sijoittumistietoa.

Opiskelijat saavat tietoa työelämään liittyvistä asioista myös vuosittain järjestettäviltä laitoksen alumnipäiviltä, jotka toimivat samalla ammattikuvaseminaarina, Työllistymistä tukevia tapahtumia ja ohjausta tarjoaa lisäksi yliopiston yhteiset tapahtumat (mm. PESTi-päivät).

 

Viimeksi päivitetty: 27.7.2016