Osaaminen ja asiantuntijuus

Maantieteen laitos tarjoaa asiantuntijuutta seuraavilla aloilla:

  • Aluekehitys ja aluepolitiikka
  • Geoinformatiikka
  • Kulttuurimaantiede
  • Luonnonmaantiede
  • Matkailumaantiede

Alakohtaisista osaamisalueista saa tietoa erikoistumisalojen professoreilta ja muilta tutkjoilta. Maantieteen laitoksen asiantuntijoita käytetään mm. erilaisissa alueellisen kehittämisen, ympärisötutkimuksen ja esimerkiksi kaupunki- ja maaseutututkimuksen kysymyksissä.

Asiantuntijuuttamme arvostetaan eri aluetasoilla ja oululaisia maantieteilijöitä on jatkuvasti mukana erilaisissa kehittämishankkeissa niin paikallisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisellakin tasolla.

Viimeksi päivitetty: 3.9.2012