University of Oulu, 2016

Yhteistyö

Maantieteen laitos tekee yhteistyötä monien paikallisten, alueellisten ja kansallisten organisaatioiden kanssa.

Yhteistyöllä on pitkät perinteet ja tuloksena on syntynyt monia opinnäytetöitä pro gradu -tutkielmista väitöskirjoihin.

Keskeisiä yhteistyötahoja ovat:

 

Viimeksi päivitetty: 24.6.2019