Yksikön toiminta

Yksikön toiminta perustuu korkeatasoiseen tieteelliseen työhön ja siihen perustuvaan opetukseen. Periaatteenamme on, että opetushenkilöstö opettaa niitä aiheita, joita he tutkivat.

Opetus toteutetaan kaksiportaisen tutkintorakenteen mukaisesti, Luk- ja FM-opinnoissa.

Tutkimusyksikkömme sijaitsee Linnanmaan kampuksen ns. klassisessa siivessä, vanhan osan J-oven alueella. Yksikkö toimii J3-rapun 3. kerroksessa.

Yksikön päätöksenteko tapahtuu maantieteen Johtoryhmässä, joka toimii myös yksikön Laatutiiminä, tutkinto-ohjelmatoimikuntana (joka hyväksyy LuK-vaiheen kypsyysnäytteet ja Pro gradu -tutkielmien arvostelut) ja tutkimuksen edistämisen työryhmänä.

Tutkimusyksikkö ja ainejärjestö Atlas järjestää vuosittain yhteisen opetuksen palautetilaisuuden. Yhteistyössä toteutetaan myös yksikön alumni- ja ammattikuvaseminaari.

 

Viimeksi päivitetty: 31.7.2017