Laatutyö/kehittämistyö

Laatukäsikirja

Maantieteen laitoksen laatukäsikirja on laadittu laitoksen toiminnan kehittämisen malliksi osana koko yliopistoa koskevaa laatujärjestelmää. Laatukäsikirjan tehtävänä on ohjata toimintaa sekä tuoda näkyväksi niitä käytänteitä, ohjeita ja vastuidenmäärittelyjä, joita laitoksella on käytössään. Käsikirjassa käsitellään laitoksen toiminnan ohjaamista ja johtamista, voimavaroja sekä ydintoimintoja (tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus). Laatukäsikirja toimii myös perehdyttämiskäsikirjana uusille työntekijöille ja opiskelijoille. Käsikirja sisältää linkkejä laitoksen, tiedekunnan ja yliopiston yksityiskohtaisiin dokumentteihin, ohjeisiin ja muihin keskeisiin säädöksiin.

Laatuyksikkö 2010

Oulun yliopiston laatutyön ohjausryhmä TOPQA on valinnut maantieteen laitoksen yhdeksi Oulun yliopiston sisäiseksi laatuyksiköksi 2010. Laatuyksiköiden valinta on tehty yksiköiden tuottaman laatudokumentaation perusteella TOPQAn määrittelemien kriteerien pohjalta. Lisää osoitteessa: http://www.oulu.fi/laatutyo/laatuyksikot_2010.htm

Arviointi

Laitos laatii vuosittain opetuksen itsearviointiraportin. Vuodesta 2010 alkaen itsearviointi tulee kattamaan kaikki ydintoiminnot (opetus, tutkimus, yhteiskunnallinen vuorovaikutus) Oulun yliopiston laatujärjestelmän mukaisesti. Arvioinnin tehdään toiminnan kehittämiseksi ja hyvien käytäntöjen levittämiseksi ja niitä käytetään kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa.

Yliopisto toteuttaa lisäksi sisäisiä arviointeja yhteistyö- tai päätöksentekoelinten suunnitelman mukaisesti. Laitoksen ydintoimintoja arvioidaan myös ulkoapäin sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Ulkoisista arvioinneista päättää yliopiston hallitus.

Itsearviointien dokumentoinnin koordinoimisesta vastaa OKTR, TETR ja laitoksen johtaja.

Arviointiraportteja tullaan käsittelemään vuodesta 2010 alkaen laitoksen Missä mennään? -tilaisuudessa. Oulun yliopiston laatujärjestelmän mukaisista arviointikäytännöistä löytyy lisätietoa laitoksen laatukäsikirjasta ja Oulun yliopiston laatutyö-sivuilta.

Arviointiraportit

 

Viimeksi päivitetty: 30.3.2012