Matrix communications

Tutkimus

 

Sovelletun ja laskennallisen matematiikan yksikön tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uusinta tietoa teknisten tieteiden tarvitsemien matemaattisten menetelmien saralta. Olemme vahvoja osittaisdifferentiaaliyhtälöiden avulla mallinnettujen ongelmien sekä teoreettisessa että numeerisessa analyysissa, laskentaan liittyvässä matematiikassa ja graafiteoriassa. Tärkeimmät tutkimuskohteet ovat

  • aaltojohteiden spektraalianalyysi

  • osittaisdifferentiaaliyhtälöiden numeeriset ratkaisumenetelmät (FEM, BEM ja aallokkeet)

  • matemaattinen signaalinkäsittely

  • numeerinen lineaarialgebra ja laskennan matematiikka

  • graafiteoria ja harvat rakenteet

 

Viimeksi päivitetty: 7.10.2020