Aineenopettajan opintoihin hakeutuminen 24.3.2016 mennessä

Aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdon soveltuvuuskokeisisiin ilmoittautuminen keväällä 2016 on käynnissä. Opiskelijan tulee ilmoittautua soveltuvuuskokeeseen 24.3.2016 mennessä (ohjeessa väärä vuosi). Ilmoittautumislomake ja infoa löytyy liitteestä. Soveltuvuuskokeet aineenopettajan suuntautumisvaihtoehtoa varten järjestetään toukokuussa. Tarkka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Viimeksi päivitetty: 18.3.2016