Tutkimus

Tutkimustyön aihepiirit yksikössämme vaihtelevat puhtaan matematiikan abstrakteista ongelmista laskennallisten ja tilastollisten menetelmien kehittämiseen ja soveltamiseen eri tieteenaloilla. Tutkijoilla ja tutkimusryhmillä on aktiiviset kotimaiset ja kansainväliset yhteistyöverkostot.

Tutkimusta tehdään erityisesti seuraavilla aloilla: fraktaaligeometria, harmoninen analyysi, inversio-ongelmat, lukuteoria, optimointi- ja kontrolliteoria, bayesiläinen analyysi, laskennalliset ja tilastolliset menetelmät bio-, terveys- ja insinööritieteissä, sekä matematiikan opetus.

Huippuyksiköt

Kaksi ryhmää on mukana Suomen Akatemian kansallisissa tutkimuksen huippuyksiköissä (Centre of Excellence):

  •     fraktaaligeometrian ryhmä on osa analyysin ja dynamiikan tutkimuksen huippuyksikköä,
  •     inversio-ongelmien ryhmä on jäsenenä inversiomallituksen ja kuvantamisen huippuyksikössä.

Tohtorikoulutus

Tohtorikoulutus on tärkeä osa yksikön tutkimustoimintaa. Senioritutkijat ohjaavat väitöskirjoja omilla erikoisaloillaan. Jos olet kiinnostunut tohtoriopinnoista, ota yhteyttä sinua kiinnostavaa alaa edustavan tutkimusryhmän johtajaan.

Oulun yliopiston tutkijakoulu (UniOGS) on tohtorikoulutuksen yleisistä puitteista vastaava organisaatio. Matemaattiset tieteet kuuluvat tekniikan ja luonnontieteiden tohtoriohjelmaan UniOGSin sisällä.