Yhteistyö

Matemaattisten tieteiden tutkimusyksikkö, sen tutkijat ja tutkimusryhmät tekevät monipuolista tieteellistä yhteistyötä Oulun yliopiston muiden tutkimusyksiköiden, kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen sekä tutkimuslaitosten kanssa.

Myös yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden kanssa ollaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa.

Aineenopettajakoulutuksen puolella erittäin tärkeä on kiinteä yhteistyö Pohjois-Suomen koulujen kanssa yhdessä Oulun LUMA-keskuksen kanssa.

Yhteistyöasioissa voit ottaa yhteyttä tutkimusyksikön johtajaan, muihin opettajiin ja tutkijoihin sekä tutkimusryhmien vetäjiin.