Opinnäytetöiden ohjeet

Matemaattiset dokumentit (tutkielmat ja opinnäytetyöt) tehdään käyttäen LaTeX-ladontaohjelmaa. LaTeXin käyttöön kannattaa tutustua jo LuK-vaiheessa (proseminaari) esimerkiksi käymällä kurssin Johdatus LaTeXiin (800149P). LaTeXia suositellaan käytettävän sekä tilastotieteen, että matematiikan opinnäytetöiden kirjoittamisessa. 

Ohjeet opinnäytetöiden kirjoittamiseen

Matemaattisen tekstin kirjoittamista koskevat samat säännöt kuin muutakin asiatekstin kirjoittamista. Matemaattisen symboliikan sitominen muuhun tekstiin vaatii kuitenkin jonkin verran lisää vaivaa. Koska matemaattisen tekstin sisältö on usein varsin vaikeasti ymmärrettävää, kirjoitustyylin on hyvä olla selkeää. Mitään hienojen lauserakenteiden muodostamia kaunokirjallisia teoksia ei ole tarkoituksenmukaista kirjoittaa. Tämä hankaloittaa helposti itse asian ymmärtämistä.

Laitoksen ohjeet ja mallipohja opinnäytteiden kirjoittamiseen löytyvät sivun liitteenä.

Opinnäytteiden hyväksyminen

Kaikki pro gradu -tutkielmat syötetään Oulun yliopiston kirjaston Laturi-järjestelmään (http://laturi.oulu.fi/). Opiskelijat syöttävät järjestelmään valmiin opinnäytteen tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. Lisäksi opinnäytteille nimetyt arvioijat noutavat järjestelmästä heille osoitetut työt. Lisätietoa laturista ja opinnäytteiden lataamisesta löytyy täältä.

Aineisto (tarkastajien lausunnot, kypsyysnäytteet ja lausunnot) on toimitettava amanuenssille ja Pro gradu -tutkielma syötettävä Laturiin (http://laturi.oulu.fi/) viimeistään kaksi viikkoa ennen tiedekunnan aineistonjättöpäivää. Sovi ohjaajasi kanssa milloin gradusi on valmis syötettäväksi Laturiin tarkastusta ja hyväksymistä varten.

Huomaa myös, että Laturiin syöttämistä varten ohjaaja toimittaa seuraavat tiedot tiedekunnan palvelupisteeseen (study.science@oulu.fi):

  1. Otsikko suomeksi JA englanniksi
  2. Laajuus
  3. Tekijän nimi/nimet sekä opiskelijanro(t)
  4. Tarkastajien sekä ohjaajien nimet

Kun gradutiedot on toimitettu ja esitiedot syötetty oodiin, niin voit alkaa lataamaan graduasi laturiin (viim. seuraavana päivänä). Mikäli opinnäytetyösi tietoja ei löydy laturista, ota yhteyttä (study.science@oulu.fi). Laturiongelmissa auttaa laturi@oulu.fi.

Viimeksi päivitetty: 15.9.2016