Ohjaus ja tukitoimet

Matemaattisten tieteiden laitoksella on runsaasti erilaisia tukitoimia opiskelun tueksi. Laitoksen opintoneuvonnasta vastaavat omaopettajat sekä amanuenssi, jotka opastavat kaikkien vuosikurssien opiskelijoita mm. opiskelun suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. Heidän puoleensa voi yleensäkin kääntyä kaikissa opiskeluun liittyvissä käytännön asioissa. Tilastotieteen opinto-ohjauksesta vastaa erityisesti prof. Esa Läärä. Yksittäiseen opintojaksoon liittyvissä kysymyksissä tulee kuitenkin kääntyä opintojakson vastuuhenkilön puoleen.

Opintojen suunnittelu

Opintojen suunnittelu on syytä aloittaa heti opintojensa alkuvaiheessa. Mikäli suunnitelmat tarvitsevat tarkistamista, ole rohkeasti yhteydessä omaopettajaasi tai laitoksen amanuenssiin. Katso myös opintojen suunnitteluun tarkoitetut lomakkeet HOPS-sivulta.

Omaopettajatoiminta

Omaopettaja on laitoksen henkilökunnan jäsen, joka toimii opiskelijan henkilökohtaisena ohjaajana, seuraa ryhmänsä opintojen edistymistä, kannustaa sekä tarvittaessa auttaa opiskelun ongelmatilanteissa. Omaopettajan puoleen voit kääntyä kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa.

Tuutorointi

Tuutorointi on laitoksella tapahtuvaa opintojen ohjaustoimintaa, jonka tarkoituksena on ohjata opiskelijoita oppiaineen opiskelussa. Matemaattisten tieteiden laitoksella kehitetyssä ohjauskäytännössä ylempien vuosikurssien opiskelijoilla on pääosa uusien opiskelijoiden tuutoroinnissa. Tuutorit päivystävät laitoksella olevassa ns. tuutortuvassa ja opastavat muita opiskelijoita kurssien oppisisältöön liittyvissä ongelmissa. Tuutortoiminnassa on pyritty opiskelijan kokonaisvaltaiseen ohjaukseen ja tukemiseen vaikka pääpaino onkin ollut aineenhallinnan tukemisessa.

Pienryhmäohjaus

Uusille opiskelijoille järjestetään ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä pienryhmäohjausta, johon osallistuminen on pakollista (Orientoivat opinnot, 800008Y, 2 op). Pienryhmäohjauksessa tutustutaan vanhemman opiskelijan johdolla uuteen opiskeluympäristöön ja saadaan tietoa opiskeluun liittyvistä käytännön asioista. Tavoitteena on valmentaa uusi opiskelija korkeakouluyhteisön aktiiviseksi jäseneksi.

Lisätietoa ja ohjeita pienryhmäohjaajaksi hakemisesta löytyy yliopiston Pienryhmäohjaus-sivuilta.

Muut tukitoimet

Laitoksen lisäksi Oulun yliopistolla on tarjolla runsaasti erilaisia tukitoimia. Lisätietoa näistä löytyy mm. yliopiston Opiskelu-sivuilta.

Tarvitsetko apua ja ohjausta?

Ongelmatapauksissa voi oltta yhteyttä seuraaviin henkilöihin omaopettajien lisäksi:

Elina Koskinen (study.science (at) oulu.fi)

 • Yleinen opintoneuvonta ja ongelmatilanteet
 • Opintojen suunnittelu (HOPS), Opintojen viivästyminen
 • Sivuaineopintoneuvonta
 • Hyväksilukemiset ja korvaavuudet (AHOT)
 • Vaihto-opinnot
 • Valmistuminen

Esa Läärä (esa.laara (at) oulu.fi)

 • Tilastotieteen opintoneuvonta

Esa Järvenpää (esa.jarvenpaa (at) oulu.fi)

 • Graduasiat (etsitkö graduohjaajaa, mietit graduaihetta,…)

Kari Myllylä (kari.myllyla (at) oulu.fi)

 • Proseminaari (matematiikka)

Jari Päkkilä (jari.pakkila (at) oulu.fi)

 • Proseminaari (tilastotiede)

Pekka Salmi (pekka.salmi (at) oulu.fi)

 • Koulutusohjelman vastuuhenkilö

 

 

Muista myös, että omaopettajasi auttaa opintojen suunnittelussa ja ongelmatilanteissa. Ota yhteyttä!

Viimeksi päivitetty: 21.10.2016