Opinnot

Matematiikan opinnot koostuvat pääasiassa luennoista, laskuharjoituksista, tietokoneharjoituksista ja seminaareista. Opetus järjestetään pääasiassa arkipäivisin yliopiston tiloissa. Opetus on pääsääntöisesti lähiopetusta, mutta joissakin opintojaksoissa voi olla myös kotitehtäviä ja/tai kotitenttejä. Opiskeluun kuuluu luonnollisesti huomattava määrä itsenäistä työskentelyä. Omatoiminen työskentely ei luonnollisestikaan ole yksin puurtamista vaan ryhmässä työskentely ja opiskelu on eduksi. Lisäksi on suositeltavaa, että opiskelija suorittaa osan opinnoista vaihto-opiskelijana ulkomailla.

LuK-tutkinto

Luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkintoon sisältyvät opetusohjelmaan kirjatut yleiset opinnot sekä pää- ja sivuaineopinnot. Tutkintoon kuuluvat pakollisina LuK-tutkielma ja seminaari sekä kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte kirjoitetaan LuK-tutkielman aihealueesta (joko suomen tai ruotsin kielellä). Lisäksi LuK-tutkintoon kuuluu pakollisena joko yksi väh. 60 op tai kaksi väh. 25 op sivuainekokonaisuutta. Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) on mahdollista suorittaa kokopäiväisesti opiskellen kolmessa vuodessa. Katso tarkemmat tiedot opintojen rakennekaaviosta (opinto-opas).

FM-tutkinto

Filosofian maisterin tutkinto koostuu pääaineen syventävistä opinnoista, sekä muista pää- ja sivuaineopinnoista. Eri suuntautumisvaihtoehdoilla voi olla vaatimuksia sivuaineopintojen suhteen, jotka on hyvä ottaa huomioon jo LuK-vaiheessa. Suunnittele siis opintosi jo alku viikkoina mahdollisimman tarkasti. Maisterin tutkinto (120 op) on mahdollista suorittaa kokopäiväisesti opiskellen kahdessa vuodessa. Katso tarkemmat tiedot opintojen rakennekaaviosta (opinto-opas).

Opintojen muistilista

  1. Opintojaksoille ja tentteihin ilmoittautuminen tapahtuu WebOodin kautta. Ilmoittautuminen on pakollista!
  2. Opinto-oppaasta löydät tarkemmat kuvaukset, tutkintorakenteet ja vaatimukset eri linjoille. 
  3. Suunnittele opintosi hyvin tekemällä HOPS weboodissa. 
  4. Muista kysyä omaopettajaltasi, tutkinto-ohjelman koulutussuunnittelijalta tai tiedekunnan opintoasioiden palvelupisteestä kun on tarve.
 

 

Viimeksi päivitetty: 21.10.2016