Opintojen jälkeen

Maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen voit halutessasi jatkaa opintoja yliopistossa. Siihen on useita eri vaihtoehtoja. Voit jatkaa opintojasi suoraan tai palata opintojen pariin myöhemmin oltuasi ensin työelämässä. Voit myös yhdistää työssäkäynnin ja opiskelun.

Jos olet kiinnostunut tutkimustoiminnasta ja haluat ansioitua akateemisesti, voit hakeutua jatko-opintoihin suorittamaan lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa. Jatko-opiskelijaksi hyväksymistä koskevaa tietoa löytyy jatko-opiskelijoiden osiosta. Tohtorin tutkinnon suorittaminen onnistuu päätoimisesti opiskellen noin neljässä vuodessa. Opintoihin on mahdollisuus saada rahoitusta tutkijakouluista ja eri säätiöiltä.

Jos opettajan ura kiinnostaa eikä omaan tutkintoon sisälly opettajan pätevyyteen tarvittavia opintoja, maisterin tutkinnon jälkeen voi yliopistoon hakeutua opettajan pedagogisia opintoja suorittamaan. Näiden opintojen suorittamiseen on monenlaisia mahdollisuuksia joko opettajankoulutuslaitoksilla tai erilaisten muunto- ja pätevöitymiskoulutusten yhteydessä. Koulutuksen järjestelyistä riippuen opinnot voivat olla joko maksullisia tai maksuttomia.

Viimeksi päivitetty: 21.10.2016