Opiskelu

Matematiikan ja tilastotieteen opiskelu on hyvin kumulatiivista eli myöhemmät opinnot pohjautuvat paljon aikaisemmin opittuihin asioihin. Perusasioiden hallinta on siis välttämätöntä myöhempien opintojen sujuvalle kululle. 

Miksi opiskella?

Matematiikka on tieteen ja teknologian kieli. Lisäksi matemaattiset ja tilastolliset menetelmät valtaavat jatkuvasti alaa niin eri tieteiden perustutkimuksen kuin käytännönsovellutustenkin piirissä. Matematiikan ja tilastotieteen osaaminen on siksi arvostettua ja matemaatikon/tilastotieteilijän taidoilla on kysyntää mitä moninaisimmilla työelämän aloilla.

Miten opiskella?

Omaa lukujärjestystä suunnitellessa kannattaa pitää mielessä yliopistokursseihin joutuu käyttämään huomattavasti enemmän omaa työskentelyä kuin esimerkiksi lukion matematiikan kursseihin. Tämän takia kalenteriaan ei kannata täyttää täyteen luennoilla ja harjoituksilla vaan myös omaan työskentelyyn on varattava aikaa. Ensimmäisen vuoden kurssivalinnat ovat melko helpot eivätkä riipu suuresti linjasta. On tärkeää huomata, että näihin kursseihin pohjautuvat lähes kaikki myöhemmät matematiikan ja tilastotieteen opinnot, joten perusopintoihin panostaminen on erittäin tärkeää.

Matematiikan ja tilastotieteen opiskelu vaatii paljon omatoimista työskentelyä. Ilman laskuharjoituksien tekemistä on lähes mahdotonta oppia yliopistotason matematiikkaa ja tilastotiedettä. Aktiivinen osallistuminen ja laskuharjoitusten laskeminen ovat olennainen osa matematiikan ja tilastotieteen opiskelua. Ensimmäisen vuoden tenteistä saattaa selvitä vaikka kurssin aikana ei tekisikään juuri mitään vaan vasta viikkoa ennen tenttiä aloittaa asioiden pänttäämisen. Tämä tekniikka ei kuitenkaan toimi enään toisen vuoden opinnoissa vaan asioiden omaksuminen vaatii aktiivisen osallistumisen kursseille.

Ryhmässä työskentely on varsin tärkeä työtapa matematiikan ja tilastotieteen opiskelussa. Yhdessä työskennellessä asiat selviävät huomattavasti helpommin. Lisäksi asioiden selittäminen toiselle opiskelijalle lisää myös selittäjän ymmärrystä asiaan. Ryhmätyöskentelyssä on kuitenkin olennaista, että kaikki työskentelevät. Ryhmätyöskentelyn tueksi laitoksella toimii tuutortupa, jossa asioita voi selvitellä myös ainetuutoreiden (opiskelijoita tai assistentteja) kanssa. Tuutotuvassa työskentely toimii erinomaisena opiskeluvälineenä.

Laskuharjoitukset 

Laskuharjoituksia ja laskupäiviä koskevat periaatteet:

  • Laskuharjoituksissa tarkistetaan opiskelijoiden ratkaisuja.
  • Asioita oppii parhainten itse ratkaisemalla ja miettimällä, ei kopioimalla.
  • Laskuharjoituksissa opiskelijat valmiita esittämään ratkaisujaan.
  • Kurssin pitäjä vastaa siitä, että tehtävät ovat sellaisia, että ne mahdollistavat aktiivisen työskentelyn.
  • Laskuharjoitusten pitäjä antaa kurssin pitäjälle palautetta sopivasta tehtävätasosta.
  • Laskuharjoitustenpitäjille ja luennoitsijoille kootaan kehittämisryhmän ideat resurssivihkoseksi.
  • Laskuharjoitusten tukitoimet, erityisesti tutortuvan ja vastaanottoaikojen otetaan parempaan käyttöön
  • Kurssin suorittaminen välikokein vaatii usein riittävää osallistumista laskuharjoituksiin.

Osalla kursseista on käytössä myös ns. laskupäivät laskuharjoitusten sijaan. Laskupäivien tarkoitus on tarjota paikka laskea harjoitustehtäviä ja saada tarvittaessa apua suoraan harjoitusten pitäjältä (tuutortuvan tapaan). 

Laskuharjoitusten tekemiseen löytyy tukea useasta paikasta. Ohjausta ja apua löytyy tuutortuvasta sekä laskuharjoitusten pitäjiltä, joiden vastaanottoajat löytyvät Henkilökunta-osiosta. Tuutortupaan voit myös tulla laskeskelemaan vaikka tehtävät onnistuvatkin helposti. Kahvikupposen ääressä voit kenties auttaa myös muita laskijoita.

 

Viimeksi päivitetty: 21.10.2016