Tutustu alaan

Matematiikka on ollut kautta historian merkittävä osa kulttuuriamme. Se on aina ollut läheisessä vuorovaikutuksessa luonnontieteiden ja tekniikan kanssa. Matematiikka ei kuitenkaan ole luonteeltaan luonnontieteiden ja tekniikan tarvitsema kaavakokoelma vaan elävä itsenäinen tiede. Matematiikka on ongelmanratkaisuväline, luonnontutkimuksen apuväline, kiinnostava oma kielensä ja kaikkialla käytännön elämässä.

Matematiikka jaetaan usein “puhtaaseen” ja sovellettuun matematiikkaan. Puhtaassa eli yleisessä matematiikassa tutkitaan matemaattisia rakenteita täsmällisin päättelysäännöin. Myös sovelletussa matematiikassa päättely on täsmällistä, mutta kysymykset liittyvät usein matematiikan ulkopuolisiin ongelmiin. Tällöin matemaattisen päättelyn ohella korostuu se, minkälaiseen matemaattiseen muotoon tarkasteltava ongelma tulisi pukea, jotta sen ratkaisu vastaisi asetettuja konkreettisia tavoitteita.
 
Tilastotiede on matematiikan ja tietotekniikan luovaa soveltamista käytännön ongelmien ratkaisemiseksi. Se on keskeinen väline tutkimusten suunnittelussa, tutkimustulosten analysoinnissa, tuotannon tehostamisessa, yritysten ja hallinnon toiminnan suunnittelussa ja tulosten seurannassa. Tilastollisia menetelmiä sovelletaan mm. lääketieteessä, taloustieteissä, ekologiassa, genetiikassa, arkeologiassa, insinööritieteissä, käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteissä. Tilastotiede tarjoaa menetelmiä oleellisen informaation erottamiseksi suuresta tietomassasta erilaisissa tilanteissa.
 
Katso tarkemmat kuvaukset matematiikasta, sovelletusta matematiikasta ja tilastotieteestä.
 

Mihin työllistyn? Mitä opin täällä?

Matematiikan ja tilastotieteen opiskelu Oulun yliopistossa avaa monia vaihteoehtoja työllistyä niin teollisuudessa, IT-alalla, finanssi- ja vakuutusalalla, bio- ja lääketieteiden parissa kuin myös erilaisissa oppilaitoksissa sekä tutkimuslaitoksissa.
 
Tervetuloa opiskelemaan matemaattisia tieteitä!

Viimeksi päivitetty: 21.10.2016