Matematiikka

Matematiikan opiskelu on varsin kumulatiivista. Yliopistossa ison palapelin kokoaminen alkaa aikaisemmin tuttujen käsitteiden (lukiomatematiikka) parissa tavoitteena koota lopulta ehjä kokonaisuus siitä mitä matematiikka ja tilastotiede ovat. Yliopistossa matematiikan opiskelun tavoitteena on rakentaa lukiossa opituista käsitteistä ehjä ja laaja kokonaisuus, itsenäinen matemaattinen teoria. Kysymykset kuten 

"Miksi nämä kaavat toimivat?"

ja 

"Miten niiden toimivuuden voi todistaa?"

ovat tärkeitä kysymksiä joihin jokainen matemaatikko hakee vastausta.

Matematiikan sovellettavuus

Tulevalle matemaatikolle hahmottuu hiljalleen matematiikan todella laaja sovellusten kirjo. Monimutkaisten ongelmien kohtaaminen ei myöskään lannista matemaatikkoa vaikka niiden ratkaisemiseksi löydykään valmista kaavaa. Matemaatikon ammattitaito ja osaaminen antaa keinon johtaa uusia ratkaisumenetelmiä ja luoda siis samalla uutta matematiikka. Matematiikka on siis luova osa kulttuuriamme sekä modernia yhteiskuntaa. 

Matematiikka on kieli

Matematiikka on tieteen ja teknologian kieli ja matemaattiset menetelmät valtaavat jatkuvasti alaa niin eri tieteiden perustutkimuksen kuin käytännön sovellutustenkin piirissä. Matematiikan osaaminen on siksi arvostettua ja matemaattisilla taidoilla on kysyntää mitä moninaisimmilla työelämän aloilla.

 

 

Viimeksi päivitetty: 14.2.2013