Sovellettu matematiikka

Sovelletulle matematiikalle ei liene yhtä, kaikkien hyväksymää määritelmää. Eräs hyvin perusteltu luonnehdinta on, että sovelletussa matematiikassa matemaattisia menetelmiä sovelletaan matematiikan ulkopuolisten ongelmien ratkaisemiseen. Tämän mukaan sovellettu matematiikka ei ole vain matematiikan sisällä tapahtuvaa toimintaa vaan kyseessä on vuoroaikutus muiden, matematiikkaa hyödyntävien alojen kanssa. Matemaattisten tieteiden laitoksen sovelletun matematiikan opetus antaa valmiudet yhteiskunnan eri alueilla ilmenevien ongelmien matemaattiseen mallintamiseen, mallien analysointiin ja niiden numeeriseen ratkaisemiseen.

Viimeksi päivitetty: 22.2.2013