Tilastotiede

Tilastotiede on

 • tiedettä satunnaiselementtejä sisältävistä matemaattisista malleista ja niiden hyödyntämisestä reaalimaailman ilmiöiden kuvaamisessa ja ymmärtämisessä,
 • todellisuuden ilmiöitä tutkittaessa tai havainnoitaessa hankitun mittausaineiston eli datan analysointia ja ilmiöiden mallittamista käsittelevä yleinen menetelmätiede, jota tarvitaan lähes kaikilla tieteenaloilla,
 • tulevaisuuden tiedettä, jonka merkitys tulee kasvamaan entisestään kun olennaista tietoa etsitään räjähdysmäisesti kasvavista datamääristä.

Tilastotiede opiskelualana ja tutkinnon pääaineena

Oulun yliopistossa tilastotiede voi olla pääaineena sekä perustutkinnossa että jatkotutkinnossa. Perustutkinnot ovat Luonnontieteiden kandidaatti (LuK) Filosofian maisteri (FM) Eräissä muissa yliopistoissa on oma tilastotieteen koulutusohjelma, jota Oulun yliopistossa ei ole. Oulussa perustutkinnot, joissa pääaine on tilastotiede, suoritetaan matemaattisten tieteiden koulutusohjelmassa, jonka yksi linja tilastotiede on. Tämä on hyvä huomioida esimerkiksi vaihto-opiskelupaikkaa miettiessä. Tilastotiede on mahdollinen pääaine FM-tutkinnossa myös matematiikan ja tietotekniikan linjoissa.

Missä tilastotiedettä tarvitaan?

Tilastotieteen sovellusten kirjo on melkein yhtä laaja kuin elämä itse. Tilastollisia menetelmiä käytetään hyvin monilla tieteellisen tutkimuksen, tuotanto- ja talouselämän sekä hallinnon aloilla. Seuraavassa tyypillisiä esimerkkejä sovellusaloista. Suluissa on myös mainittu tilastotieteen erikois- tai lähialoja, jotka liittyvät ao. sovelluskenttään.

LÄÄKETIEDE

 • Sairauksien syiden tutkimus (epidemiologia)
 • Kliiniset hoitokokeet
 • Lääkkeiden tuotekehitys

BIOLOGIA (BIOMETRIA)

 • Genetiikka, (bioinformatiikka)
 • Ekologia, ympäristöntutkimus
 • Maatalous- ja metsäntutkimus

TALOUSTIEDE

 • Kansantalouden toimintamekanismien tutkimus (ekonometria)
 • Rahamarkkinoiden ja niillä toimivien sijoittajien toimintaan liittyvä tutkimus

TEKNIIKKA JA LUONNONTIETEET

 • Informaatioteknologia: signaalin- ja kuvankäsittely
 • Teollisuustuotannon ja laboratorioiden laadunvalvonta (teknometria, kemometria)

YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYMISTIETEET

 • Väestötutkimus (demometria)
 • Sosiologia ja sosiaalipolitiikka
 • Psykologia (psykometriikka)
 • Markkinatutkimus

Viimeksi päivitetty: 14.2.2013