Yksikön toiminta

Oulun yliopiston matemaattisten tieteiden laitos on yksi yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan (LuTk) kahdeksasta laitoksesta. Henkilökunnan määrä on noin 60, joista tiedekunnalta saadulla toimintarahalla palkattuja on noin puolet. Perustutkinto-opiskelijoita on noin 600 ja jatko-opiskelijoita noin 25. Laitoksen vuotuinen sisäänotto on noin 100 opiskelijaa. Matemaattisten tieteiden laitoksen strategian mukaisesti laitos

  • harjoittaa kansainvälisen tason tutkimusta matematiikassa, sovelletussa matematiikassa ja tilastotieteessä sekä tehdä tutkimukseen perustuvaa yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa,
  • harjaannuttaa opiskelijat analyyttiseen ja kvantitatiiviseen ajatteluun ja varustaa heidät taidoilla, joilla menestyy myös tulevaisuuden muuttuvilla työmarkkinoilla sekä
  • valmistaa matematiikan aineenopettajia riittävästi erityisesti Pohjois-Suomen koululaitoksen kysyntään.

​Laitoksen tutkimukseen perustuvassa yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa tutkijoita kannustetaan entistä aktiivisempaan osallistumiseen tieteellisiin yhteistyöhankkeisiin yli laitosrajojen yliopiston sisällä sekä uusien yhteistyömuotojen hakemista yliopiston ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Vahvan metodiosaamisen johdosta on henkilökunnallamme tähän erinomaiset mahdollisuudet. Laitoksen ulkopuolisen rahoituksen voimakas kasvu viime aikoina on merkki laadukkaasta toiminnasta myös tällä saralla.

 

Viimeksi päivitetty: 24.1.2013