463105A - Valutekniikat

Casting techniques

Laajuus: 8 op

Opetuskieli: FI.

Vastuuhenkilö: Heikkala Jouko

Valutekniikat -kurssissa yhdistyvät aiemmat kurssit Valimotekniikka ja Muovituotteiden valmistustekniikka soveltuvilta osin.

Ajoitus: Luennot ja harjoitustyöt 1. - 2. periodilla.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa arvioida, millaiset metalli- ja muovituotteet voidaan ja kannattaa valmistaa valumenetelmillä. Opiskelija osaa analysoida valumenetelmien tarjoamia mahdollisuuksia ja rajoitteita tuotesuunnittelussa. Hän osaa kertoa yleisimpien valumenetelmien pääperiaatteet ja soveltuvuuden erityyppisille tuotteille, materiaaleille ja valmistusmäärille, sekä valuprosessin ja valujärjestelmien suunnittelun pääperiaatteet. Opiskelija tietää yleisimmät metalli- ja muovimateriaalit, joita käytetään eri valumenetelmissä. Lisäksi hän osaa valita tuotteiden valmistukseen käytettävät työvälineet ja niiden materiaalit.

Sisältö: Metalli- ja muovituotteiden valmistus. Menetelmät, materiaalit ja työvälineet. Valettavan kappaleen suunnittelu. Valetun kappaleen ominaisuudet ja käyttö. Eri malli- ja muottityypit, kaavausmenetelmät, valumenetelmät, sulatustekniikka, valettavat metallit ja muovit, valun jälkikäsittelyt, valukappaleen ja -järjestelmän suunnittelu. Teknisten muovien perustyypit, ominaisuudet ja käyttö. Ruiskuvalu ja sen erikoissovellukset. Muut muoviosien valmistusmenetelmät. Valettavan tuotteen suunnittelu. Työvälineiden suunnittelu ja valmistus, sekä tietokoneistettujen suunnittelutyökalujen hyödyntäminen. Pikavalmistusmenetelmien hyödyntäminen.

Järjestämistapa: Lähiopetus

Toteutustavat: Opintojakso sisältää luennot ja harjoitustyön.

Kohderyhmä: Konetekniikan koulutusohjelman DI-vaiheen opiskelijat.

Esitietovaatimukset: -

Yhteydet muihin opintojaksoihin: -

Oppimateriaali: Luennot; Ajankohtaisia lehtiartikkeleita ja nettisivuja (annetaan luennoilla). Autere, Ingman, Tennilä: Valimotekniikka I ja II; Tekniikan käsikirja Osa 8: Valukappaleen suunnittelu; MET Tekniset tiedotukset: 3/77 Valukappaleiden mittatarkkuus, työvarat ja piirustusmerkinnät; 7/88 Valujen taloudellinen käyttö, osat 1-4; 3/68 Valukappaleiden syöttäminen. Valuatlas, Järvelä, P. & al.: Ruiskuvalu; Chanda, M. & Roy, S. K.: Plastics Technology Handbook, 4th Edition;  Kurri, V. & al: Muovitekniikan perusteet. Virtuaaliyliopisto; Muoviteknologia Muoviteollisuus ry.

Suoritustavat ja arviointikriteerit: Lopputentti. Arvosana muodostuu painoarvoilla tentti 0,7 ja harjoitustyöt 0,3.

Arviointiasteikko: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Viimeksi päivitetty: 8.6.2017