Diplomityöt

2018

Tekijä Otsikko Työn ohjaaja(t)
Haataja Veli The role of roughing milling parameters in achieving the desired mechanical properties in the final hot rolled strip product Kömi Jukka, Mehtonen Saara
Hannila Kati Kovuusnäytteiden vähentäminen kulutuskestävyysteräksille levyprosessissa Kömi Jukka, Kauppila Osmo, Vimpari Jarkko, Savola Jaakko
Kajava Joni Influence of chemical composition and processing parameters on properties of unstabilized ferritic stainless steels Kömi Jukka, Anttila Severi
Kronqvist Joel Myyntiprosessi ja myynnin työkalut: nykytila ja kehittäminen Kess Pekka, Larkiola Jari
Latypova Reneta Fast stress corrosion testing method for high-strength steels Kömi Jukka, Kauppi Timo
Lievetmursu Matti Eristysjatkosten kunnossapidon optimointi Larkiola Jari, Paavola Jussi
Määttä Marko Improving nesting and cutting in crane delivery process Porter Jyri, Tolonen Arto, Cindahl Patrick
Paavola Mikko Lohkoketjuteknologia teräsrakenteisiin liittyvän digitaalisen tiedon varmistamisessa Kauppi Timo, Heikkala Jouko
Puranen Eetu Hissikoritehtaan ohutlevytuotannon tehostaminen ja valmistustrategian luominen Porter Jyri, Pirkola Heikki
Saarenpää Jukka Gran sample manufacturing station Porter Jyri, Pirkola Heikki
Salmu Saana Tuotannonsuunnittelun kehittäminen ja suunniteluohjelmiston hankinta pk-yrityksissä Majava Jukka, Porter Jyri
Siukonen Sampo Suojakaasun vaikutus austeniittisten ruostumattomien terästen hitsin lujuuteen ja korroosiokestävyyteen Kauppi Timo, Nousiainen Olli
Somero Miitta NC-ohjelmoinnin opetusympäristön kehittäminen ja näytteenotto Heikkala Jouko, Porter Jyri


2017

Tekijä Otsikko Työn ohjaaja(t)
Alajuuma Sami Tuotantoinformaation hallinta ETO-ympäristössä Porter Jyri, Heikkala Jouko
Hautamäki Ilona The effect of microstructure on the mechanical properties of wear resistant steels Kaijalainen Antti, Mehtonen Saara
Kokkomäki Heikki Effect of solidification structure and hot rolling temperature on texture, formability and ridging of EN 1.4509 Larkiola Jari, Paavola Jussi
Laaksonen Sami Robottihitsauksen soveltavuus vaativien raskaslevytuotteiden valmistamiseen Larkiola Jari, Kauppi Timo
Rantala Hannu Jäähdytysparametrien vaikutus kulutusteräksen pintakovuuteen ja iskusitkeyteen Porter David
Räisänen Jani Korroosion vaikutus teräspalkkeihin vaativassa teollisuusympäristössä Larkiola Jari, Paavola Jussi
Seppälä Oskari Rekristallisaatio kuumataotussa kappaleessa Larkiola Jari, Paavola Jussi
Tirri Aino Prevention of red scale defects of hot rolled steel plates Kömi Jukka, Vimpari Jarkko, Paavola Jussi


2016

Tekijä Otsikko Työn ohjaaja
Haapamäki Jarkko RAP5-linjan TCM-valssaimen työvalssien tuenta Larkiola Jari
Hautamäki Jarkko Tislauskolonnin pesulinjan suunnittelu Niskanen Juhani
Isoviita Jussi Kupariohutlevy Cu-DHP:n syvävedettävyys Larkiola Jari
Jurmu Heikki Kaukolämpö- ja vesijohtoverkkojen suunnittelujärjestelmän kehittäminen 1990-luvulla Niskanen Juhani
Kaski Kimmo Elementtitehtaan kunnossapitomalli Pirkola Heikki
Kaupinmäki Tatu The influence of microstructure on ductility in experimental low-Ni stainless steels Porter David
Prokkola Mika Development of steel alloying calculation model Porter David
Ritola Ville Erikoisterästen aihiokäsittelyt ja niiden vaikutus lopputuotteen ominaisuuksiin Kömi Jukka
Saarilampi Heikki Arkkileikkauslinjan 3 oikaisukoneiden kulumisen kompensointi Liedes Toni
Toratti Markus Technological properties and microstructure of modern 500 MPa offshore steels Porter David
Untinen Lasse Uppokaariuunin kaasunkäsittelylaitteiston käytettävyyden kehittäminen Fabritius Timo

 

2015

Tekijä Otsikko Työn ohjaaja
Ahonen Joni Adaptiivinen ohjaus lujien terästen jyrsinnässä Lappalainen Kauko
Erkkilä Iiro Mönkijän turvarakenteen vaatimukset ja suunnittelu Haataja Mauri
Kaivosoja Niko Raskaan kaluston renkaiden erkoiskuljetusvälineen optimointi jatkuvassa kaksisuuntaisessa nouto-palautuslogistiikassa Niskanen Juhani
Karppanen Kimmo Kylkipolttimien vaikutus valokaariuunin tuotantotehokkuuteen Lappalainen Kauko
Kemppainen Jarno Hot rolling bonding of martensitic and austenitic stainless steels Porter David
Kilpiö Matti Mekaanisen kellokoneiston tuotekehitys ja tuotteistaminen Lappalainen Kauko
Klemola Miiro Parametrien vaikutus pinnanlaatuun ja hiomakiven kulumiseen ruostumattomien teräsaihioiden hionnassa Lappalainen Kauko
Koivumaa Oona Rikkihapon merkitys peittauksessa Lappalainen Kauko
Laitila Juhani Smart factory -konseptin soveltaminen lujien ristikkorakenteiden valmistamiseen Lappalainen Kauko
Lampsijärvi Mihku Sellutehtaan keittämön syöttölinjan modulointi ja standardointi Lappalainen Kauko
Leinonen Tuomo Nuorrutusterästen suotaumat ja niiden vaikutus mekaanisiin ominaisuuksiin Porter David
Lähtevänoja Waltteri Pehmeiden polyuretaanipinnoitteiden uritus Lappalainen Kauko
Paldanius Petrus Tulevaisuuden toimintaympäristö: markkina-, teknologia- ja logistiikkaympäristöjen kehitysnäkymät ja niiden vaikutus toimitusketjuun Lappalainen Kauko
Rytinki Mikko Tuotannon läpimenoajan lyhentäminen Lean-periaatteita hyödyntäen Lappalainen Kauko
Seppänen Pekka-Eemeli Tilauskonepajan kannattavuuden parantaminen Lappalainen Kauko
Sintonen Tommi Hammasimplanttien valmistusympäristön kehittäminen Lappalainen Kauko
Still Pekka Arkkileikkauksen tuotantotehokkuuden parantaminen Niskanen Juhani
Yliruokanen Oskari Järjestelmävalvontatietojen hyödyntäminen osana ennakoivaa kunnossapitoa Liedes Toni

 

2014

Tekijä Otsikko Työn ohjaaja
Hukkanen Rauli Laserleikattujen railojen vaikutus hitsin väsymistävyyteen Porter David
Jurvakainen Juho Tuotannon tehostaminen tuotteen modulaarisuuden avulla Lappalainen Kauko
Keränen Jani Tilastollinen laadunvalvonta moottorin valmistuksessa Lappalainen Kauko
Kurtelius Jussi Virhe- ja epävarmuuslähteet nesteannostelijoiden gravimetrisessa nestetestauksessa Lappalainen Kauko
Kähkönen Riku Tuotantolaitteiden kunnossapitojärjestelmä Lappalainen Kauko
Lauhikari Vesa Effects of melt shop practices on product properties of stabilized ferritic stainless steels Porter David
Leidén Lassi The effects of printed circuit board flexure on components in the assembly of electronic device Lappalainen Kauko
Niemi Ville Tasomaisuusvirheiden korrelaatio ruostumattoman teräksen prosessissa Lappalainen Kauko
Pyykönen Mikko Konenäön käyttö robottiniittaussolun laadunvalvontaan Lappalainen Kauko
Sieppi Ville Correlation between Charpy-V transition temperature and fracture toughness reference temperature in ferritic stainless steels Porter David
Tervo Henri Sulkeumien vaikutus kulutusteräksen mekaanisiin ominaisuuksiin Porter David
Torvinen Jaakko Hoonaussolun automatisointi Lappalainen Kauko
Tuomisalo Juha Vesileikkauskoneen NC-ohjelmointiympäristön kehittäminen Karjalainen Jussi
Uusikallio Sampo Valmistusparametrien vaikutus suojausterästen läpäisykestävyyteen Porter David
Yppärilä Anssi Putkentyöstökoneiden työkalujen valmistuksen kehittäminen Lappalainen Kauko

 

2013

Tekijä Otsikko Työn ohjaaja
Harjukelo Ville Softreduktion vaikutus aihion suotaumarakenteeseen sekä siitä valssatun teräslevyn mekaanisiin ominaisuuksiin ja mikrorakenteisiin Porter David
Junnonaho Juha Kriittisyysluokitus perustana kunnossapitotoiminnalle Lahdelma Sulo
Kangas Janne Putkihaarojen hitsauksen automatisointi Lappalainen Kauko
Lahdenkauppi Riku Pehmopaperikoneen muuttuvien kustannusten varianssi Lappalainen Kauko
Mourujärvi Juho Titaanin, boorin ja kromin vaikutus S700-lujuusluokan terästen hitsattavuuteen Porter David
Siurua Kati Koneseurantajärjestelmän käyttöönotto kokonaistehokkuuden mittaamiseen Lappalainen Kauko
Turula Jussi Kaakelointilaitteen kehittäminen Niskanen Juhani
Vesterlund Joonas Joustavan robottihitsaussolun suunnittelu ja hankinta Lappalainen Kauko

 

2012

Tekijä Otsikko Työn ohjaaja
Angeria Ville-Veikko Kupu-uunikapasiteetin käyttöasteen nostaminen ferriittisten ruostumattomien terästen tuotannossa Lappalainen Kauko
Asiala Jarno Development of customer delivery projects material procurement and logistics process Lappalainen Kauko
Broström Sami Konfiguroituvan tuotteen kustannustehokkuuden saavuttaminen projektitoiminnassa Lappalainen Kauko
Immonen Jussi Valssaimen ja planeettavaihteen kunnonvalvonta Lahdelma Sulo
Hannula Jaakko Koostumuksen vaikutus S1100-lujuusluokan teräksen hitsattavuuteen ja valmistettavuuteen Porter David
Hartikainen Juho Tuottavuuden kehittäminen linjakokoonpanossa Lappalainen Kauko
Heikkinen Lasse Valokaariuunin elektrodien kulutusseuranta ja elektrodivaurioiden dokumentointi Lappalainen Kauko
Härkönen Pasi Vesileikkausjärjestelmän käyttöönotto Karjalainen Jussi
Junttila Mika Yksittäisvalmistuksen läpäisyajan lyhentäminen Lappalainen Kauko
Kauttio Hannu Epästabiilien austeniittisten ruostumattomien teräslaatujen tasomaisuuden kehittäminen Sendzimir-kylmävalssaimella Lappalainen Kauko
Kyllönen Juho Manufacturability aspects in elevator traction sheave design Lappalainen Kauko
Kämäräinen Jaakko Laseravusteisen särmäyksen kannattavuusedellytykset Karjalainen Jussi
Pernu Heidi Kupariprofiilien pursotus siltatyökaluilla Karjalainen Jussi
Pikkarainen Teppo Keskilinjasuotauman karakterisoinnin kehittäminen ja vaikutukset lujissa teräksissä Porter David
Ratilainen Juha-Matti Reducing lead-time in filter production Lappalainen Kauko
Rautiainen Timo Tasomaisuussäädön analysointi ja kehittäminen kylmävalssaimella Karjalainen Jussi
Rissanen Tiina Austeniittisen typpiseostetun teräksen mekaaniset ominaisuudet ja muovattavuus Porter David
Ruotsalainen Jarkko Harvesteripään testauksen kehittäminen Lappalainen Kauko
Räsänen Matti Defining the role of production planning in a high tech environment Lappalainen Kauko
Saari Maria Pituussaumatun putken automatisoitu pinnanlaadun valvonta Karjalainen Jussi
Salakari Petri Kokonaistehokkuuden parantaminen hartsin pastillointilinjalla Lappalainen Kauko
Seppälä Antti EN 1.4016 ruostumattoman teräksen herkistymiskinetiikka ja sen mallinnus loppuhehkutuksessa Porter David
Suuronen Jouni Syöttöveden esilämmittimen valmistusprosessin kehittäminen Lappalainen Kauko
Toivanen Aapo Kokonaisläpäisyajan minimointi sylinterin osien piensarjatuotannossa Lappalainen Kauko
Turunen Mikko Kuumakorroosio keskinopean dieselmoottorin pakojärjestelmässä Porter David
Valkonen Tuomas Vedenkäsittelylaitteiston kokoonpanon kehittäminen Lappalainen Kauko
Veijola Vesa-Pekka Karkaistujen levyjen oikaisupraktiikoiden kehittäminen Lappalainen Kauko
Vierimaa Niko Runkopalkkien valmistuksen kehittäminen Lappalainen Kauko
Ylimäinen Tapani Ultralujan säänkestävän rakenneteräksen mekaaniset ominaisuudet ja käytettävyys Porter David

Viimeksi päivitetty: 6.2.2019