Väitöstilaisuus 28.7.2020

Tiistai, heinäkuu 28, 2020

Väittelijä: DI Satish Kumar Kolli

Aika: 28.7.2020 12:00

Paikka: Linnanmaa, sali L10

Aihe: Herkistyminen austeniittisissa ruostumattomissa teräksissä. Kvantitatiivinen mallintaminen ottaen huomioon monikomponenttiset, termodynaamiset ja massataseen vaikutukset

Vastaväittäjä: Professori Minnamari Vippola, Tampereen yliopisto

Toinen vastaväittäjä: Professori Paulo J. Ferreira, The University of Texas at Austin

Kustos: Professori Jukka Kömi, Oulun yliopisto
 

Korroosio ja sen laskenta austeniittisissa ruostumattomissa teräksissä

Ruostumattomien terästen korroosio on pitkäaikainen ongelma. Korkeammille lämpötiloille altistuessaan austeniittiset ruostumattomat teräkset voivat menettää korroosionkestävyytensä, mikä johtaa mahdollisesti vaurioihin käytön aikana. Tämä voidaan estää arvioimalla korroosiokäyttäytyminen sekä eri lämpötiloissa että altistusaikoina. Nämä arviot voidaan tehdä käyttämällä kehittyneitä, hyvät termodynamiikan ja kinetiikan tietokannat omaavia tietokonesimulaatioita, joilla simuloidaan korroosiota aiheuttavat reaktiot. Tämä on tehty onnistuneesti tässä väitöstyössä, ja tuloksena saatuja laskelmia voidaan nyt käyttää korroosion aiheuttamien mahdollisten ongelmien tunnistamiseen ja niiden välttämiseen. Näitä laskelmia voidaan käyttää myös ruostumattoman teräksen korroosionkestävyyden suunnitteluun.

Lisää kalenteriin

Takaisin tapahtumiin

Viimeksi päivitetty: 29.7.2020